Petice za obžalobu tunelářů a vymáhání škod jimi způsobených.

Milí spoluobčané,

neustále jsme zahlcováni informacemi o nekonečném rozkrádání našeho majetku a peněz vybranými politiky a firmami na ně napojených. Jsme zemí, která buduje nejdražší dálnice, nefungující informační systémy, cyklostezky, které nikam nevedou nebo kupuje nejdražší letadla, která nelétají. O kolika dalších příkladech každý z nás ví? Jak ještě dlouho budeme mlčky přihlížet?

Naši politici a kmotři na ně napojení se nezastaví před ničím. V současné době vyplouvají na povrch informace o mnohamiliardovém rozkrádání peněz ze všech veřejných rozpočtů.

Každý z nás se ptá, zda v těchto případech budou odpovědní za toto rozkrádání potrestáni a zda škody, které způsobili, nahradí. My občané, živící se poctivou prací jsme srozuměni s tím, že pokud způsobíme nějakou škodu či újmu, přijmeme zodpovědnosti a škodu nahradíme.

A co naši politici a kmotři? Kolik z nich bylo potrestáno, kolik desítek nebo stovek miliard bylo jimi vráceno?

Současným příkladem takového masivního korupčního jednání je rozkrádání evropských dotací. S ohledem na tyto skutečnosti, my občané Ústeckého a Karlovarského kraje vyzýváme vedení těchto krajů a Vládu České republiky, aby okamžitě dala vlastní podnět k zahájení trestního stíhání osob a firem, které zneužily dotace v Regionálním operačním programu Severozápad a současně začala neprodleně vymáhat vzniklé jimi způsobené miliardové škody.            

 My, níže podepsaní občané, vyzýváme všechny veřejné orgány, kterým byla způsobena škoda či újma, aby neprodleně podaly trestní oznámení na osoby a firmy, které jsou odpovědné za protiprávní jednání a které měly či mají chránit zájmy jak těchto orgánů, tak státu a jeho občanů. V případě prokázání spáchání trestného činu budou neprodleně všechny škody jimi způsobené vymáhány.

 


 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Leo Steiner svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...