PETICE ZA NEPRODLUŽOVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU

My, níže podepsaní, chceme prostřednictvím této petice vyjádřit svůj nesouhlas s neustálým prodlužováním stavu nouze v České republice v souvislosti s onemocněním covid-19 a apelovat na poslaneckou sněmovnu, aby tak již nečinila.

Naléháme na naše poslance, aby vzali v úvahu také hlas lidu, který mají zastupovat.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. vymezuje maximální dobu trvaní nouzového stavu na 30 dní, a přestože dovoluje tento stav po souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužit, to, že se takto činní neustále dokola, podle nás vážně podrývá principy zakotvené v naší Ústavě. Vyhlásit nouzový stav na 66 dní (jako na jaře) Ústava nedovoluje, prodlužovat ho několikrát na tuto hodnotu je ale naprosto v pořádku? Pro nás principiálně ne.

K 20. 1. 2021 by šlo již o páté prodloužení v řadě, což, když už nic jiného, vážně zpochybňuje integritu naší vlády. Jsme přesvědčeni, že aktuální situace si nouzového stavu nežádá, a věříme, že dopady, které bude mít téměř rok života v neustále nejistotě a zavádění opatření ze dne na den bude mít dalekosáhlé důsledky v oblasti ekonomické, politické a hlavně lidské. Takhle se žít nemá.

Neohrožujte naši demokracii. Riskujete úplnou ztrátu víry nás občanů jak v tuto vládu, tak v náš politický systém, který všechno toto umožňuje, celkově.

Z neprodloužení nouzového stavu se tak také stává symbol toho, že Vám běžný občan a jeho názor není lhostejný.


Lucie Hajduchová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lucie Hajduchová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...