PETICE ZA NEPODÍLENÍ SE PANA BERTLA NA PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI NA UNIVERZITĚ J.E.P. V ÚSTÍ NAD LABEM

V nedávné době došlo k instalaci PhDr. Ing. Ivan Bertla, Ph.D. jako odborného asistenta na Katedru speciální a sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E.P. v Ústí nad Labem.

Cíle katedry dle webu:

-          připravit studenty na výkon profesí směřujících ke komplexní práci s jedinci s překážkami v učení a v zapojení se do společnosti, a to v souladu potřebami realizační praxe.

-          podporovat partnerský přístupu ke studentům, podporovat u nich zájem o studované obory, aktivitu, participaci na výzkumných i rozvojových aktivitách katedry, či celoživotní učení.

-          zajistit přípravu budoucích pedagogických pracovníků.

My, podepsaní, považujeme za nepřípustné, aby tento člověk pedagogicky působil na studenty a po ministerstvu školství budeme žádat o tlak na jeho odvolání.

Důvody:

1) Odborná nezpůsobilost. Pan Bertl je vystudovaný ekonom, doktorát v pedagogice získal obhajobou neexistujícího tématu „dětská grafologie“. Je nositelem titulu Zlatý Bludný balvan 2011. Více: https://www.sisyfos.cz/clanek/541-zlaty-bludny-balvan-2011-phdr-et-ing-ivan-bertl 

2) Psychická nevyrovnanost. Četná svědectví hovoří o neschopnosti pana Bertla normálně komunikovat, studenty (zvláště studentky) při přednáškách ponižuje, podřízené a spolupracovníky doslova dohání k šílenství, šíří atmosféru strachu (žádáme prošetřit mobbing a bossing). Celá fakulta se každý den obává, s jakou náladou přijde do práce (působí i na pozici manažera pro ekonomické záležitosti). Důrazně žádáme o provedení klinických zdravotních a psychologických testů (zjištění stupně případné medikace), je-li taková osobnost schopna vzdělávat budoucí pedagogy na takto závažně orientované katedře.

3) Bezúhonnost. V minulosti byl soudně trestán za šíření pomluvy, kvůli rozšiřování anonymu.

My, podepsaní, souhlasíme s uvedením údajů zanesených k podpisům této elektronické petice ministerstvu školství, jemuž bude odeslána po dosažení určitého počtu podpisů. 


Radim Holeček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radim Holeček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...