Petice za nejvhodnější řešení revitalizace celého areálu Blanice v Týně nad Vltavou

Areál bývalé ubytovny Blanice o rozloze 3 ha, který tvoří rozsáhlou dolní část Hlineckého sídliště, je ve špatném technickém stavu a je třeba co nejzodpovědněji rozhodnout o jeho budoucnosti. Převedení Blanice do rukou města je šancí pro tuto lokalitu.

Šance pro Blanici a pro Hlinky je zároveň neopakovatelnou příležitostí pro celé město:

• vytvořit moderní městskou čtvrť 21. století vyhovující současným standardům bydlení a služeb v souladu s požadavky všech vrstev obyvatelstva;

• propojit areál Blanice s Hlineckým sídlištěm a pomoci současným obyvatelům Hlinek s aktuálními problémy a také nabídnout příjemné veřejné prostory k sportování a relaxaci atd.;

• propojit lokalitu se starší původní zástavbou, tedy překonat urbanistickou i psychologickou bariéru mezi městem a sídlištěm;

• zkrášlit a zmodernizovat naše město nejenom v centru, ale i v částech, které město hyzdí;

• najít řešení, které bude přijímáno v širší shodě zastupitelů i veřejnosti, vycházející z analýzy potřeb obyvatel i odborného posouzení skutečně všech možností.

Cílem petice není vnucovat vedení města konkrétní řešení využití této lokality (zda všechny objekty či některé z nich kvalitně rekonstruovat, nebo objekty kompletně demolovat a na jejich místě postupně vystavět čtvrť s novými budovami). Tato petice nemá za cíl podporovat nějaké stávající politické uskupení a už vůbec ne jakési politické uskupení zakládat. Chceme jen důrazně poukázat na nutnost racionálního postupu, který povede ke zvýšení kvality prostředí. Je třeba chopit se této historické příležitosti a využít obrovský potenciál lokality.

Dnes ovšem zvítězil postup, s nímž není spokojena ani veřejnost, ani někteří radní a zastupitelé. Místo promyšlení a ujasnění si potřeb obyvatel a také zvážení skutečné ekonomické výhodnosti přichází vedení města s vynakládáním veřejných prostředků do přebudování tří podlaží osmipatrové ubytovny na 36 sociálních a startovacích bytů. Investování milionů korun do částečné rekonstrukce bude bohužel v budoucnu bránit tomu nejlepšímu využití budovy i lokality. Celková kvalita prostředí a vzhled domů nebudou odpovídat současným požadavkům, a navíc se umocní aktuální problémy sídliště Hlinky. Zablokuje se vznik moderní čtvrti. Rada města rezignovala na komplexní řešení. Nyní plíživě rozhoduje o budoucnosti areálu, přestože si v srpnu 2020 schválila postup, který koresponduje s touto peticí (usnesení RM č. 474/2020).  

Obyvatelé Týna nad Vltavou před zahájením procesu revitalizace areálu ubytovny Blanice žádají:

• o zodpovědné zvážení všech možností řešení této velmi důležité a cenné lokality, o zapojení široké veřejnosti a odborníků do diskuse o její budoucnosti a o zohlednění jejich názorů;

zpracování analýzy skutečných potřeb města, na jejichž základě vznikne zadání pro architekty, kteří zpracují více variant územních studií areálu Blanice v návaznosti na sídliště Hlinky i celé město. Územní studie ukážou, jak nakládat se stávajícími či novými budovami, jak mohou vypadat ulice, náměstí, parky atd.; podle nejlepší studie by mohla v průběhu následujících let postupně po etapách vznikat příjemná čtvrť.

 

Petiční výbor:

1. Mgr. Milan Šnorek, Písecká 397, Týn nad Vltavou - předseda petičního výboru

2. Magdaléna Zatloukalová, Hlinecká 713, Týn nad Vltavou

3. Gabriela Pláteníková, Hlinecká 676, Týn nad Vltavou

 

Chceme postupně realizovat moderní městskou čtvrť

Nová příjemná čtvrť na místě areálu Blanice by mohla v budoucnu nabídnout byty a domy různých velikostí a standardů – v průběhu let by po etapách mohly vzniknout např. sociální byty (těm se nebráníme, ale neměly by být kumulovány na jednom místě ve větším počtu), startovací byty pro mladé rodiny, byty pro seniory, větší byty s terasami a předzahrádkami, řadové domy, rodinné domy atd. Kromě objektů pro bydlení by regenerované území mělo vytvářet příjemný veřejný prostor – místa pro setkávání obyvatel, komunitní zahrádky, hřiště pro děti i fitparky pro dospělé, sdílené dílny, plácky pro posezení a popovídání, zákoutí pro grilování, místa pro kulturní a sportovní akce, která by nerušila, a přitom lákala k pobytu, spoustu zeleně a vodních prvků, mezi nimiž se lze procházet a jezdit na kole. Nesmí chybět dostatek parkování na povrchu i v parkovacím domě, komunitní centrum, kluby pro děti, mládež i seniory, služby, kavárny, fitness a další funkce.

Příklady nových městských čtvrtí v České republice (2x Chytré Líchy, Košíře, Šárecké údolí)

borak_architekti_chytre_lichy_02_02.jpgC_02_Placek1.jpgpicture_5620_1-1600x1200-uzemni-studie-pomezi_1.jpgfctgdhunq9hnmlzy6dv8-top-residence-23-uprava2-1920x02.jpg

Panelový dům se dá rekonstruovat i takto:

stringio_(3)2.jpg

(nahoře původní stav, dole současný stav – po odstranění horních pater a doplnění lodžií https://www.archdaily.com/74974/oleanderweg-stefan-forster-architekten)stringio1.jpg

 

 

 


Markéta Pražanová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Markéta Pražanová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...