Petice za navrácení limitu pro osvobození výher z hazardních her na 1.000.000Kč

Touto peticí chceme vyjádřit nesouhlas se snížením limitu pro osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu fyzických osob ze současných 1.000.000 Kč na 50.000 Kč, což bylo navrženo a schváleno v rámci tzv. "Ozdravného balíčku".

Věříme, že toto snížení limitu je nesprávné a má negativní dopad na hráče a sázející. Proto žádáme Parlament České republiky, aby byl limit navrácen na původní výši 1.000.000 Kč.

Důvody, proč považujeme snížení limitu za nesprávné, jsou následující:

  • Zvyšuje administrativní zátěž pro hráče i stát
  • Omezí svobodu jednotlivců účastnit se hazardních her bez nadměrné daňové zátěže.
  • Může vést k nespravedlivému zdanění výher, i když celkově jsou hráči ve ztrátě.
  • Negativně ovlivní český trh hazardních her a sázek.

Požadujeme navrácení limitu pro osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu na původní výši 1.000.000 Kč (před datem 1.1.2024), a tím změnit stávající hodnotu (od 1.1.2024) limitu pro osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu ve výši 50.000Kč, jak je uvedeno v aktuálním Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, §10 odst. 3, písmeno b.

Bližší informace vedoucí ke vzniku této petice resp. nesouhlasu s aktuální situací jsou uvedeny v článku: 

Zdanění výher nad 50.000 Kč poškozuje členy komunity sázkařů i stát

Petice jako celek bude předána pouze Parlamentu ČR a Ministerstvu financí ČR.


Softy, s.r.o. se sídlem Staniční 59, Plzeň 31200, Česká republika, IČ: 088 60 173    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Softy, s.r.o. se sídlem Staniční 59, Plzeň 31200, Česká republika, IČ: 088 60 173 bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...