Petice za modernizaci kabinové lanovky na Ještěd v její původní trase

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Shrnutí obsahu:

  • požadujeme obnovu lanové dráhy na Ještěd v jejím dosavadním provedení, tzn. jako kyvadlovou lanovku v její původní trase
  • odmítáme výměnu za oběžný systém lanové dráhy, který pro turistické účely nemá na Ještědu opodstatnění 
  • jsme přesvědčeni, že zásadní přestavba horní stanice a demolice dolní stanice by pro město Liberec znamenala ztrátu jednoho z nejsilnějších symbolů s 90letou historií

My, níže podepsaní, žádáme o obnovu lanové dráhy na Ještěd v dosavadním provedení jako tzv. kyvadlové lanové dráhy v její původní trase se zachováním a využitím současné dolní a horní stanice. 

Při kyvadlovém způsobu lanové dráhy jedou vždy dvě kabiny proti sobě - jedna nahoru a jedna dolů. Nesouhlasíme se záměrem nahradit toto původní provedení za systém, o kterém jedná současné zvolené vedení města Liberce. Město Liberec chce postavit odlišnou technologii lanové dráhy, tzv. "oběžný systém", který znamená navýšení počtu sloupů na trase lanovky a zavěšení 30 kabinek pro 8-10 osob, které budou jezdit stále kolem dokola. Pro nový oběžný systém bude nutné horní stanici lanové dráhy kompletně přestavět a především výrazně zvětšit. Dolní stanice by pak vzhledem k požadovanému protažení lanovky až ke konečné stanici tramvaje pravděpodobně zanikla úplně

Liberec by tak přišel o jeden ze svých symbolů - kyvadlový způsob dopravy lanovou dráhou, která je symbolem města a turistickou atrakcí již od roku 1933. Letos by oslavila 90. narozeniny. Pro výměnu kyvadlové lanovky za navrhovaný oběžný systém přitom neexistuje žádný racionální důvod. Tento typ lanové dráhy má navíc několikanásobně vyšší přepravní kapacitu, kterou při návštěvnosti Ještědu nebude reálné ani žádoucí naplnit. 

Obnova kyvadlového typu lanové dráhy s novými kabinami a novou technologií splňující současné bezpečnostní standardy přitom nepředstavuje problém z technického ani finančního pohledu (v porovnání s výstavbou oběžného systému). Velice zdařilé modernizace proběhly např. v polském Zakopaném nebo ve Francouzském Megéve a obdobné postupy by bylo na místě použít i u nás na Ještědu.

V současnosti posuzuje Ministerstvo kultury návrh na prohlášení původního provedení lanové dráhy, které je již jediné v České republice, za kulturní památku. Podstatným argumentem je zejména architektonické propojení horní stanice, která byla upravena podle návrhu ateliéru Ing. arch. Karla Hubáčka, s horským hotelem a vysílačem na Ještědu, který je chráněn jako národní kulturní památka. Demolice stanic, kterou nový oběžný systém vyžaduje, by proto před rozhodnutím Ministerstva kultury znamenal unáhlený a nevratný krok. 

Navštivte náš web: https://jestedskalanovka4.webnode.cz 
Ještědská_lanovka.png
Sledujte nás na sociálních sítích: 

https://twitter.com/dycky_kabina

https://www.facebook.com/jestedskalanovka


Jan Petrásek, Martin Ouhrabka, Milan Starec    Kontaktujte autora petice