Petice za Letiště Letňany

Adresáti petice 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Zastupitelstvo městské části Praha 18

Znění petice

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby ve vztahu k areálu Letiště Letňany, které se nachází v k.ú. Letňany a Kbely, a jeho bezprostřednímu okolí nebyly činěny žádné kroky, které by umožňovaly ukončení jeho činnosti a transformaci území letiště a jeho bezprostředně přilehlého okolí na plochu umožňující masovou zástavbu, protože:

a) Letiště Letňany, jedno z nejstarších letiště v celé České republice, vnímáme jako významný historický prvek, který je příznačným symbolem nejen pro identifikaci Letňan, ale i hl. m. Prahy a jejich dějin, zejména ve vztahu k letectví a jeho rozvoji ve XX. století;

b) stávající infrastruktura a její kapacity v severovýchodní části Prahy, především pokud jde o dopravu, ale sociální služby, zdravotnictví, školství a vzdělávání, aktivity sportovní, volnočasové a oddechově-rekreační, zelených ploch a jejich udržitelnosti, je zanedbaná a současně není a nebude schopna pojmout nároky, který by transformace území letiště a jeho bezprostředně přilehlého okolí na plochu umožňující zástavbu přinesla;

a proto žádáme:
- ukončit všechny procesy, které by vedly k likvidaci Letiště Letňany, a
- žádné další procesy ani nezahajovat, a to přinejmenším do doby, než bude široká veřejnost (občané) seznámena s tím, jaké záměry by měly být realizovány a jak tyto záměry budou stávajícím občanům závazně garantovat, že infrastrukturní kapacity stávající či nově vzniklé povedou ke zlepšení kvality jejich životů.

Do doby, než se tak stane, tj. dokud nám občanům nebudou dány námi požadované závazné garance, zásadně nesouhlasíme i jen s úvahami Letiště Letňany zlikvidovat a ukončit jeho charakter a provoz.

Petiční výbor

Ing. Pavel Holka, nar. 25.3.1975, bytem Škarvadova 15, 199 00 Praha 9 – Letňany, předseda petičního výboru
 
Mgr. Martin Hrubčík, nar. 29.9.1978, bytem Na břehu 25, 190 00 Praha 9 – Vysočany, člen petičního výboru
 
Mgr. David Červenka, nar. 25.9.1982, bytem Krausova 606, 199 00 Praha 9 – Letňany, člen petičního výboru

Zmocněnec petičního výboru

Ing. Pavel Holka, nar. 25.3.1975, bytem Škarvadova 788/15, 199 00 Praha 9 – Letňany
 
Praha, 14. února 2024

 

 


Mgr. Martin Hrubčík, Ing. Pavel Holka, Mgr. David Červenka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Martin Hrubčík, Ing. Pavel Holka, Mgr. David Červenka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...