Petice za lesopark včetně zázemí pro relaxaci občanů a jejich volnočasové aktivity

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o urychlené ukončení smlouvy s firmou Golf Vinoř, a. s.. Chceme, aby tak významná část našeho území byla využívána k účelu, který výrazně zvyšuje schopnost občanů Vinoře, Kbel a dalších částí Prahy trávit volný čas, věnovat se sportu.

Jsme proti tomu, aby Magistrát hl. m. Prahy odsouhlasil zadlužené společnosti Golf Vinoř a. s.  převést své právo nájmu na společnost nástupnickou. Jsme si vědomi možné argumentace ze strany Golf Vinoř a. s. ve věci zohlednění investičních nákladů a navrhujeme požadovat uvedení  pozemku do původního stavu a naopak zohlednění škod, které dosud nájemce napáchal (nedovolené skládky, nedostatek vody v rybnících a následný úhyn ryb, celková devastace ekosystému).

S postupující výstavbou v městské části dochází k naprosté saturaci veškerého prostoru pro relaxaci. To vede k ničení zbývající zeleně, narušování ekosystému, devastaci hnízdišť ptáků, ničení remízků pro úkryt divokých zvířat. Dochází k častým střetům mezi různými zájmovými skupinami. Zpřístupnění plochy (72 ha) pronajímané firmě Golf Vinoř a. s. by tuto situaci vyřešilo a navíc by byla zajištěna návaznost relaxačních ploch ze Kbel, Letňan , Proseka, Čakovic a dále do oblasti Středočeského kraje. Zvýší se tak kvalita života občanů hlavního města Prahy, ale i přilehlých oblastí.

Děkujeme za pochopení i pomoc.


Doc. Ing. Lenka Turnerová,CSc.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Doc. Ing. Lenka Turnerová,CSc. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...