Petice za Lenku

My níže podepsání žádáme pronajímatele  Sokolovny v Plzni Křimicích (adr. 

Plzeňská 158, 322 00 Plzeň 5-Křimice), aby se zbavil veškeré své osobní angažovanosti ve věci záměrné, ale zcela neodůvodněné výměny nájemnice Lenky Dobré. 
Jsme přesvědčeni, že výměna nájemnice je vyústění dlouhodobé nespokojenosti pronajímatele vůči nájemnici, která je ale založena spíše na osobním podkladu, než-li na padných a žádoucích argumentech.
Komunikace mezi pronajímatelem a nájemnicí je problematická a bylo by nejspíš vhodné komunikovat prostřednictvím mediátora. 
 
Křimicemi se šíří negativní nálada a mluví spíše v neprospěch pronajímatele. Proto to pojďme stvrdit svými podpisy a pokusme se ukázat, že za Lenkou a její prací stojíme a ač naše podpisy možná nic nezmění, alespoň dáme najevo, že ne vždy nevidíme, co by viděno být mělo. 
 
Osobně nepatřím mezi místní štamgasty a ani nejsem s Lenkou spjata rodinným či jiným vztahem, ale nepatřím mezi ty, co pokrčí rameny nad něčí práci, kusem života  a jen tak jdu dál. 
 
 

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lenka B. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...