Petice za konec smradu v Nejdku

PETICE za konec smradu

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Nejdku, prostřednictvím této petice žádáme, abychom mohli zase dýchat čerstvý, svěží vzduch bez přídavku „česárenského“ odéru. Chceme, abychom si mohli opět svobodně vyvětrat, kdykoli se nám zachce, a ne podle toho, kam právě vítr vane. Chceme, aby naše děti žily ve zdravém prostředí, protože nevěříme, že takto kontaminované ovzduší je bez látek poškozujících zdraví, ale i kdyby, už opravdu nechceme dýchat a čichat tento odpudivý zápach.

Prosíme a žádáme, nedovolte už česárně, aby nadále znečišťovala naše město.

 

Děkujeme.

 


Daniela Berger    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Daniela Berger , aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...