Petice za jistotu dostupné péče

S ohledem na to, že Listina v článku 31 zaručuje každému občanovi právo na bezplatnou zdravotní péči, žádáme vládu o naplnění tohoto práva. Skutečná realita se zásadně vzdálila tomu, co Listina zaručuje. Je naprosto běžnou praxí, že nelze v některých regionech najít praktického lékaře, pediatra a řadu ambulantních specialistů. Naprosto kritická je situace v oblasti stomatologie. V těchto případech není garantovaná péče dostupná buď vůbec, anebo navzdory veřejnému zdravotnímu pojištění je třeba platit i za základní zákroky tisíce korun. Tento stav považujeme za nepřijatelný! Požadujeme ho změnit a tím naplnit ústavně garantované právo zaručené článkem 31. Obracíme se tímto na Vládu ČR jako na vrcholný orgán výkonné moci, který má povinnost činit opatření k zajištění tohoto práva.


Petiční výbor: Mgr. David Cesar (U Nemocnice 2123, Louny), Bc. Jiří Sedlář (Přemyslovců 68, Ostrava), Mgr. Ondřej Crhák (Pražská 1688/1 Benešov)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petiční výbor: Mgr. David Cesar (U Nemocnice 2123, Louny), Bc. Jiří Sedlář (Přemyslovců 68, Ostrava), Mgr. Ondřej Crhák (Pražská 1688/1 Benešov) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...