Petice za jičínskou nemocnici

luis-melendez-Pd4lRfKo16U-unsplash1.jpgŽádáme všechny představitele, kteří mohou ovlivnit situaci v Oblastní nemocnici v Jičíně: Zabraňte masivnímu odchodu lékařů a zdravotních sester, stabilizujte personální situaci v jičínské nemocnici a zachovejte kvalitu poskytované zdravotní péče.   

My, níže podepsaní, vyjadřujeme svoje obavy o fungování jičínské nemocnice. Obavy o zdravotnický personál, který je pod neúměrným tlakem nejen kvůli bojům s onemocněním COVID-19, ale též z důvodu dlouhotrvajících neshod s vedením jičínské nemocnice. Obavy o zachování kvality poskytované zdravotní péče.  

Zprávy z médií (zejm. Seznam.cz, Jičínský deník, televize Prima, Česká televize) i výpovědi od personálu jičínské nemocnice  informují o neobvykle častých odchodech lékařů, zástupců primářů i primářů samotných. Tyto zprávy nás velmi znepokojují. Jen interní oddělení dle vyjádření vedení nemocnice přišlo v nedávné době o 20 % lékařů a o podání výpovědi uvažují i další lékaři a primáři z jiných oddělení. Argumenty odcházejících lékařů poukazují na šikanu ze strany vedení nemocnice, nedostatek součinnosti při zvládání koronavirové krize a zlehčování celé krizové situace v jičínské nemocnici. Vedení nemocnice pro mnohé lékaře z jejich pohledu vytvořilo zcela neúnosné pracovní prostředí, které je příčinou jejich odchodů.   

Dle vedení nemocnice odcházejí mladí lékaři po škole a nejedná se prý o nic znepokojivého. Primáři oddělení však tvrdí, že odcházejí klíčoví doktoři a že je situace kritická. I my situaci považujeme za alarmující a chceme poukázat na pasivitu ze strany vedení nemocnice.  

Apelujeme na vedení Královéhradeckého kraje, jako zakladatele zdravotnického holdingu, přes který kraj vlastní nemocnice, zejm. na Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v., hejtmana kraje a MUDr. Zdeňka Finka, radního pro zdravotnictví. Apelujeme na představenstvo a dozorčí radu zdravotnického holdingu, kteří mají vliv na vedení jičínské nemocnice. Apelujeme na vedení jičínské nemocnice - Ing. Tomáše Slámu, MSc., Ing. Josefa Kubíčka a MUDr. Jiřího Řezníčka.   

Žádáme Vás o řešení této neblahé situace a to tak, aby nedošlo ke zhoršování zdravotní péče a aby se vylepšily mezilidské vztahy v Oblastní nemocnici v Jičíně.  

Prosíme, jednejte!  

Zdroje:

  1. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jicinska-nemocnice-resi-vnitrni-spory-v-pulce-pandemie-jim-odchazi-lekari-142621
  2. https://www.denik.cz/regiony/jicinskou-nemocnici-opousteji-lekari-jsou-nespokojeni-s-vedenim-20210309.html
  3. https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/06032021 5-7 minuta hlavních zpráv  
  4. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058060312 čas 1:34:10 – 1:39:00

Anna a Jan Bartoníčkovi    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Anna a Jan Bartoníčkovi svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...