Petice za energeticky bezpečnou Českou republiku

My, občané České republiky a v neposlední řadě zaměstnanci tuzemských průmyslových podniků, kteří výrazně přispívají k ekonomické prosperitě této země, se obracíme na vládu a zákonodárce s naléhavou peticí: Přijměte všechna nezbytná opatření pro zajištění bezpečné, soběstačné a cenově dostupné elektrické energie v České republice. Elektřina je základem sociálně-ekonomického rozvoje země! Jako občané klademe zásadní otázky, které nás vedou k petiční akci: 

·         Proč vláda zásadně nereviduje překotnou dekarbonizační zelenou politiku, přičemž je čím dál více zřejmé, že klimatu měřitelně nepomůže, ekonomiku
          státu výrazně poškodí, posílí nedemokratické státy a podpoří extremistické nálady ve společnosti?
·         Proč mají spotřebitelé v ČR platit německé vysoké ceny elektřiny, přestože český energetický mix produkuje elektřinu levně a v dostatečných
          objemech a ostatní země EU jako Francie řešení nacházejí?
·         Proč vláda ČR nevyužije výnosů z velmi drahých a spekulativních emisních povolenek ke snížení drahoty elektřiny v důsledku růstu cen regulovaných
          složek (formou dotování nákladů na síť a pomoci domácnostem), když to příslušná směrnice EU nevylučuje? Uvědomuje si vláda nová inflační rizika?
·         Proč vláda urychluje v připravovaném klimaticko-energetickém plánu předčasné ukončení využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla, zatímco země
          jako Polsko či dokonce Německo očividně tak nespěchají?
·         Proč vláda nepokračuje v realizaci zřízení státního obchodníka s energií, čímž by se po vzoru Francie zajistila bezpečná a cenově výhodná elektřina
          pro občany a podniky ČR?   

České domácnosti a tuzemské podniky nemají optimistickou víru v blízkou budoucnost země. Tuzemské HDP se letos meziročně propadne nejméně o 0,4 %. ČR je jedinou členskou zemí EU, která se po covidové pandemii nevrátila k ekonomickému růstu. Oficiálně inflace od posledního čtvrtletí 2019 dodnes znehodnotila přes 33 % mezd, platů, důchodů a úspor. Všichni občané České republiky chápou nezbytnost zastavit nebezpečný kurs zadlužování země, ale nevidí v přijatých opatřeních vlády a parlamentu důslednou politiku – jen docela malé škrty výdajů rozbujelého státu, zato plošné daňové zatížení hlavně všech zaměstnanců.

Návrat poplatků za obnovitelné zdroje a zvýšených nákladů na dopravu elektřiny od ledna 2024 hrozí zvýšit ceny regulovaných složek elektřiny od 70 % pro domácnosti až po 200 % pro podniky. To nutně opět zvýší inflaci, jako se stalo v předchozí energetické krizi, pokud podniky nebudou hromadně bankrotovat. Žádáme proto vládu, aby v souladu s legitimními národními zájmy a v naplnění svého ústavního poslání

1)       odvrátila náraz cen elektřiny pro domácnosti a podniky využitím dosavadních výnosů z emisních povolenek;

2)      
přehodnotila svůj katastrofický Národní klimaticko-energetický plán slepě sázející na náhradu uhlí nespolehlivými solárními
           či větrnými zdroji, které musí být zálohovány fosilním plynem;

3)       zahájila ve vedení EU proces akceptace tuzemských uhelných zdrojů, které jsou v horizontu 20 let do zprovoznění nových jaderných
           elektráren zcela nenahraditelné;

4)       zásadním způsobem přispěla v EU ke zrušení emisních povolenek, které přestaly být nástrojem dekarbonizace a staly se 
           zdrojem obohacení finančních spekulantů po celém světě;
   
5)       zrušila systém dotací další výstavby a provozu tzv. obnovitelných, občasných solárních a větrných zdrojů energie, znamenající
           přesun prostředků od chudších spoluobčanů k bohatějším;

6)       nepřipustila dotační a daňovou podporu zavádění komunitní energetiky a sdílení zdrojů, kdy s tím spojené velké náklady na posílení
           a řízení sítí musí zaplatit všichni spotřebitelé elektřiny.

Naši vlast po letech stagnace je nutno všestranně zmodernizovat. To je možné jen za souhlasu a všestranné podpory a účasti všech občanů s vládní politikou, přestože přinese tvrdá a nepopulární opatření. My, občané uneseme tvrdou i bolestnou pravdu, nesneseme však přetvářku, politikaření a lži. Jsme přesvědčeni, že splnění požadavků naší petice je předpokladem prosperity České republiky a pro zachování sociálního smíru.


Ing. Jaroslav Čížek, předseda spolku Realistická energetika a ekologie, www.realisticka.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Jaroslav Čížek, předseda spolku Realistická energetika a ekologie, www.realisticka.cz bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...