Petice za dokončení strategického projektu ATLETICKÉ HALY kampus v Brně-Bohunicích

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za dokončení strategického projektu Atletické haly kampus v Brně – Bohunicích“    

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vedení statutárního města Brna, vedení Jihomoravského kraje, vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vedení Národní sportovní agentury a členy vlády České republiky, aby shromáždily finanční prostředky a zahájily stavbu atletické haly v Brně. Nejen sportovní veřejnost v posledních letech s velkou nadějí sledovala postup přípravných prací města Brna při výběru stavební firmy, projektovou přípravu ve stavebním řízení a další postupné kroky. V posledních několika málo měsících začaly narůstat obavy, které se týkaly informací o nezajištěném finančním rámci projektu a reálné hrozby zastavení celého záměru. Chtěli bychom touto peticí vyzvat představitele statutárního města Brna, současné i z minulého volebního období, představitele Jihomoravského kraje, představitele vlády České republiky a dalších dotčených orgánů a organizací, aby odložili osobní, stranické, regionální a jiné předpojatosti a společnými silami dokončili tuto významnou investici. Brněnská atletická infrastruktura je v neutěšeném stavu již v současné době. Z venkovních sportovišť je sportovcům k dispozici pouze areál Pod Palackého vrchem, kde kvůli cenám za pronájem (vlastníkem je VUT Brno) probíhá téměř výhradně pouze tréninkový provoz (za finanční podpory magistrátní dotace!). Areál s certifikátem IAAF je v podstatě pouze tréninkovým stadionem pro většinu brněnských klubů a oddílů. Druhým atletickým stadionem ve městě je klubové sportoviště AC Moravské Slavie Brno na Vojtově ulici, kde z prostorových důvodů nelze soutěžit v celé škále atletických disciplín a stadion také slouží především jako tréninkové sportoviště. Atletické soutěže zde mohou být pořádány pouze pro přípravky a mladší žactvo, tedy děti do 13 let. A to je vše! V druhém největším městě ve státě se tak Mistrovství ČR v atletice pořádalo v novodobé historii pouze dvakrát, diváci se také nemůžou podívat ani na extraligu družstev, v Brně neuvidíme ani 1. nebo 2. atletickou ligu! Dokonce i krajských soutěží v moravské metropoli najdeme velmi a skutečně velmi pomálu. V brněnské veřejnosti může vznikat dojem, že atletika ve městě v podstatě neexistuje a stavba atletické haly vlastně není třeba. Opak je však pravdou! Atletické soutěže v Jihomoravském kraji tak doslova zachraňují okresní města. Právě mimobrněnské jihomoravské regiony daleko lépe chápou potřebu svých občanů. Všechna okresní města mají důstojná atletická sportoviště nejen pro pořádání atletických mítinků na nejvyšší úrovni, ale i pro plnohodnotnou tréninkovou činnost. V kraji se staví či rekonstruují atletické stadiony v dalších obcích a městech. V nedávné době to bylo ve Slavkově u Brna, v letošním roce je to Kyjov, Velká nad Veličkou a Kuřim, intenzivně se pracuje na rekonstrukci stadionu například v Hustopečích nebo Oslavanech. V Brně žádnou aktivitu takového rozsahu nepozorujeme. Budováním mimobrněnské atletické infrastruktury reagují místní samosprávy na zvýšený zájem o tento sport, v Brně a na jižní Moravě vznikají nové kluby a oddíly, roste počet členů i aktivních atletů a atletek, tito brněnští a jihomoravští reprezentanti vozí množství medailí z republikové i mezinárodní úrovně. Atletiku na jihu Moravy provozuje více než 7200 jen registrovaných sportovců, kteří jsou sdruženi do 45 klubů a oddílů. Další tisíce občanů všech věkových kategorií se věnuje atletice (především běhu) rekreačně, neorganizovaně. V Jihomoravském kraji se ročně i bez existence haly pořádá více než 210 atletických mítinků a soutěží, kterých se účastní sportovci všech věkových kategorií. Tyto počty jsou srovnatelné nebo dokonce i vyšší než například v Praze nebo Moravskoslezském kraji, kteří v těchto počtech mají zahrnuty pochopitelně i mítinky halové. Výstavbou brněnské atletické haly tento obrovský, pro mnohé ještě stále skrytý potenciál dostane novou dynamiku! Atletika byla, je a bude druhým nejrozšířenějším sportem v České republice. To je prostě fakt. Faktem také je, že druhý největší region v České republice nemá možnost celoroční tréninkové a pořadatelské činnosti a v zimním období tisíce našich členů a fanoušků absolvují středoevropskou autoturistiku za svým sportem (jako sportovci, ale i jako diváci) po halách v okolních velkých městech. Vyzýváme Statutární město Brno, aby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo zahájilo a realizovalo výstavbu Atletické haly kampus. Vyzýváme rovněž Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sportovní agenturu, aby se podílely na spolufinancování výstavby Atletické haly kampus.   Děkujeme.

Za petiční výbor: Luboš Stloukal, předseda Jihomoravského krajského atletického svazu, Sídliště Osvobození 21, 682 01 Vyškov

Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku, Majdalenky 7, 638 00 Brno

Svatoslav Ton, finalista Olympijských her ve skoku vysokém, Svatoslav 35, 666 01 Svatoslav   Poznámka: zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním).  

V Brně dne 1. června 2020          


Ing. Luboš Stloukal, předseda Jihomoravského krajského atletického svazu    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Luboš Stloukal, předseda Jihomoravského krajského atletického svazu svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...