Petice za dodržování neděle jako dne pracovního klidu

My, níže podepsaní, odmítáme trend liberalizace pracovní doby. Přejeme si, aby byly všechny obchody, firmy, nákupní centra, večerky aj. v neděli a o svátcích zavřené. Pracovní doba v neděli a o svátcích nechť je povolena pouze ve výjimečných případech, jako jsou např. zdravotnické nebo dopravní služby. Odmítáme představu, podle níž mají peníze větší hodnotu než lidská bytost. Uzákoněním neděle jako dne pracovního klidu pro všechny podniky se do naší společnosti vrátí pravidelný odpočinek a společné sdílení volna. Touto změnou dáme zároveň najevo, že jsou pro nás důležitější hodnoty (např. čas strávený s rodinou nebo přáteli a pravidelný odpočinek) než neustálá flexibilita. V případě, že by některý podnik nutil své zaměstnance do práce v den pracovního klidu pod záminkou „nepravidelné pracovní doby“ či lákadlem „příplatku za svátky“, nechť je tvrdě sankcionován. V neděli se nedělá.

doprovodný text k petici: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14579-v-nedeli-se-nedela


Mariana Otterová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mariana Otterová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...