Petice za dodržování neděle jako dne pracovního klidu

My, níže podepsaní, odmítáme trend liberalizace pracovní doby. Přejeme si, aby byly všechny obchody, firmy, nákupní centra, večerky aj. v neděli a o svátcích zavřené. Pracovní doba v neděli a o svátcích nechť je povolena pouze ve výjimečných případech, jako jsou např. zdravotnické nebo dopravní služby. Odmítáme představu, podle níž mají peníze větší hodnotu než lidská bytost. Uzákoněním neděle jako dne pracovního klidu pro všechny podniky se do naší společnosti vrátí pravidelný odpočinek a společné sdílení volna. Touto změnou dáme zároveň najevo, že jsou pro nás důležitější hodnoty (např. čas strávený s rodinou nebo přáteli a pravidelný odpočinek) než neustálá flexibilita. V případě, že by některý podnik nutil své zaměstnance do práce v den pracovního klidu pod záminkou „nepravidelné pracovní doby“ či lákadlem „příplatku za svátky“, nechť je tvrdě sankcionován. V neděli se nedělá.

doprovodný text k petici: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14579-v-nedeli-se-nedela


Mariana Otterová    Kontaktujte autora petice