Petice za celoevropské jednotné povinné ručení za jaderné škody

Petice Evropskému parlamentu

 

 

Za celoevropské jednotné povinné ručení za škody způsobené jadernou havárií:

My, níže podepsaní občané Evropské unie, vyzýváme Evropský parlament, aby uložil Evropské komisi připravit návrh, který stanoví povinnost provozovatele ručit za své jaderné zařízení

na území Evropské unie, a sice ve výši minimálně 400 miliard euro za každý z těchto reaktorů.

 Návrh by měl mít formu nařízení v rámci jednotného evropského práva, týkajícího se ručení za jaderné škody.


Každý jaderný reaktor v Evropské unii by měl být pojištěn částkou ve výši minimálně 400 miliard euro.


Provozovatelé jaderných elektráren se musí řádně pojistit pro případ jaderné havárie a rizik plynoucích z běžného provozu (vlivy nízkých dávek záření během normálního provozu na lidské zdraví, transport radioaktivních materiálů, ukládání jaderného odpadu).

Měl by platit princip: ten, kdo způsobí škodu, ať za ni také nese odpovědnost.

 

Provozovatelé jaderných elektráren ručí za škody způsobené jadernou havárií omezenými částkami, které by zdaleka nestačily na likvidaci následků velké havárie jaderného zařízení. Studie uveřejněná v únoru 2013 odhadla škody vzniklé při nadprojektové havárii jaderné elektrárny ve Francii na 430.000 miliónů euro!

Výše ručení za jaderné škody se v jednotlivých státech velmi liší:
na Slovensku se ručí do výše 50 miliónů euro, ve Francii do výše 91 miliónů euro, ve Španělsku do výše 1.400 miliónů euro a v Německu do výše 2.500 miliónů euro za všechny jaderné reaktory. ČEZ jako provozovatel jaderných elektráren v České republice ručí za škody způsobené jadernou havárií ve výši pouze 8 miliard korun.

Tyto rozdíly jsou způsobené aplikací různých konvencí (Vídeňská a Pařížská konvence a další protokoly).


Všechny tyto konvence mají jedno společné: pokud výše pojištění v případě havárie nebude dostačující a nebude-li provozovatel jaderného zařízení schopný tyto škody uhradit ze svého, zaplatí je všichni občané postiženého státu. To odporuje principu, že by ten, kdo způsobí škodu, měl za ni nést odpovědnost. Jaderné elektrárny by neměly být výjimkou.


OIŽP, Jihočeské matky, Calla    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji OIŽP, Jihočeské matky, Calla, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...