Petice za bytovou výstavbu nad OC Květ

My níže podepsaní,  

apelujeme na hlavní město Prahu, městskou část Prahu 10 a jejich politiky, aby prosadili bezodkladnou obnovu obchodního centra Květ včetně maximální ekonomicky smysluplné bytové výstavby, a to minimálně v navrhovaném objemu 12 000 m2. A to zejména z těchto důvodů:

  • Zásadné zrychlení a zvýšení objemu výstavbu je jediným řešení krize nedostupného bydlení
  • Výstavba nad původním OC Květ je šetrná k životnímu prostředí a výhodná pro Prahu
  • Lokalita OC Květ je velmi dobře obslužná MHD a výstavba tak může ulehčit pražské dopravě
  • Okolní zástavba již nyní zahrnuje výrazně vyšší než navrhované domy  

Záměr záchrany obchodního centra Květ adaptací na měnící se požadavky výstavbou bytových domů je tak logický, správný a samozřejmý, že je s podivem, že na jeho podporu musí vzniknout petice.

Zahušťování širších center měst, zejména s využitím již postavených budov je jedním z doporučení OECD pro zmírnění krize s drahým bydlením. Podle kapitoly 8 aktuální zprávy IPCC má kompaktní výstavba zásadní vliv na mitigaci a adaptaci na probíhající změny klimatu. Nové bydlení podle všech odborných studií zvyšuje celkovou nabídku bytů a omezuje růst nájmů. Navržený objem bytové výstavby ve spojení s multifunkčním využítím parcely a úpravou okolního veřejného prostoru je navíc adekvátním řešením tohoto místa v limitech dnešní regulace.

Sto třicet nových bytů nad OC Květ nevyžaduje zastavění přírodních ploch, nevyžaduje zcela novou a nákladnou dopravní infrastrukturu a prodlužuje životnost funkčně i stavebně zastaralé budovy o další desítky let. Nové bydlení je přímo na autobusové zastávce a pár minut chůze od nádraží a tramvajové zastávky. Je teda spíše zvláštní, že k výstavbě na tak logickém místě má dojít až teď.

Zvažovanou výstavbu považujeme za spíše poddimenzovanou než naddimenzovanou. Vedle OC Květ se nachází 50 let starý 20patrový dům, pět 14patrových domů a dva 13patrové domy. Při dnešním nedostatku bydlení je proto škoda, že dva zvažované domy mají mít pouze 12 pater. Zvažovaná parcela poskytuje kapacitu pro ještě výrazně více nových bytů (ať formou navýšení počtu pater či změnou na zástavbu blokového typu). Navržené navýšení na alespoň 130 bytů proto považujeme za chvályhodný minimální záměr smysluplnějšího využití OC Květ. Vyzýváme vás proto, abyste s majitelem parcely a stavebníkem prozkoumali možnost dalšího navýšení počtu nových bytů kontextuálním navázáním na okolní urbanistické hodnoty osmi vysokých dominant. Ke zvážení je též vysoký navrhovaný objem nových parkovacích míst, je-li důsledkem nátlaku Městské části místo ekonomické potřeby nových obyvatel.

Odpůrci této výstavby argumentují stejnými falešnými hrozbami jako ve všech podobných případech. Nové byty budou příliš drahé, nebo příliš levné. Příliš velké, nebo příliš malé. Nikdy v nich nebude dost dostupného bydlení a pokud ano, ohrozí kvalitu života stávajících obyvatel. Úspěšná snaha o zablokování, zdržení či zamítnutí každého rozvoj Prahy má zásadní negativní dopad na všechny obyvatele Prahy. Vedle prohlubování krize nedostupnosti bydlení také vytlačuje výstavbu do vzdálenější a nákladnějších oblastí mimo město. Satelitní výstavba ve svém důsledku zatěžuje veřejné rozpočty a životní prostředí a zásadně zhoršuje dopravu v Praze.

Výstavba na místě OC Květ tak není jen lokálním sousedským tématem. Neadekvátní využití tohoto místa přesouvá tlak do všech ostatních částí města. Vliv místních NIMBY spolků na rozhodování hlavního města Prahy a městských částí neodráží demokratické rozhodování. Několik set hlasů proti výstavbě představuje zlomek obyvatel Prahy 10, Především ale nebere v potaz možné budoucí obyvatele těchto bytů. Ti ani nevědí, že se o jejich osudu rozhoduje podle neměřitelných pocitů a falešných obav o dobro městské části. Jejich “proviněním” je přitom pouze snaha najít dobré bydlení.

V rámci Prahy 10 je přitom celá řada skutečně problematických míst. Například že se v přímém okolí tramvajové zastávky Nové Strašnice nenachází nová čtvrť po vzoru těch nejlepších historických bloků Prahy 10, ale jen vrakoviště, skládka a logistické haly. I toto využití má ve městech své místo, ale ne u jinak stavebně nevyužité zastávky kolejové dopravy a v docházkové vzdálenosti k metru Depo Hostivař. Argumentuje-li se proti záměru nad OC Květ dnešním nedostatkem školních kapacit a veřejné vybavenosti, nejlepším řešením by bylo využít omezený čas zastupitelů Prahy a Prahy 10 k zajištění kapacit dostatečných. Například v těchto místech s výborným pokrytím veřejnou dopravou, ale s absolutně nevyhovujícím využitím okolních pozemků.

Nepřítelem Prahy 10 není smysluplné doplňování vhodných míst bydlením pro nové zájemce o život v této atraktivní čtvrti. Je jím dlouhodobý nezájem o skutečně udržitelný a odpovědný rozvoj s menším plýtváním městských ploch. Je jím odpor vůči smysluplným záměrům v souladu s plánovacími prioritami města (klimatický plán, preference nízkoemisní dopravy a strategie města krátkých vzdáleností). Pro řešení krize bydlení udržitelný rozvoj Prahy s přípravou na budoucí klimatické podmínky musí být schvalování a výstavba podobných domů na podobném místě rutinou záležitostí. Proto záměr postavit tyto bytové domy podporujeme.

Za spolek YIMBY Praha,

David Antoš
Martin Křivka
Peter Bednár

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji YIMBY Praha svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...