Petice za boj s dezinformacemi a za ochranu ČR před nepřátelskými vlivy Ruska

PETICE ZA BOJ S DEZINFORMACEMI A ZA OCHRANU ČR PŘED NEPŘÁTELSKÝMI VLIVY RUSKA
My, signatáři této petice, žádáme vládu České republiky, aby začala konat a řešit problematiku šíření dezinformací. Hybridní hrozby a nebezpečné dezinformace jsou jedním z největších problémů dneška a vláda ČR dostatečně nekoná a problém populisticky ignoruje. Rozhodla se, že poslechne falešné proruské účty a fanoušky nepřátelské diktatury, kteří při každém pokusu řešit nebezpečné dezinformace začali šířit nesmyslné lži o údajné cenzuře. Někteří občané ČR ale naopak neradi vidí, jak jsou sítě zaplaveny lživou škodlivou propagandou. Pod vlivem dezinformací, manipulací a ruské propagandy se společnost radikalizuje, šíří se zbytečná nenávist a zloba.

Naším minimálním požadavkem na vládu je, aby konala kroky k lepšímu vymáhání již existujících zákonů, které Státní zastupitelství a Policie ČR nyní většinou nedostatečně vymáhají (údajně kvůli kapacitním důvodům) a dokonce i v případě trestního oznámení dané trestné činy odkládají.
Jedná se zejména o:

 • Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob - § 355 TZ
 • Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod - § 356 TZ
 • Schvalování trestného činu - § 365 TZ
 • Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia - § 405 TZ
 • Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - § 403 TZ

Také žádáme vládu, aby konečně zlepšila svou komunikaci a začala používat již existující nástroje a instituce proti dezinformacím a adekvátně je zafinancovala. V současnosti existující instituce státu věnující se dezinformacím jsou velmi podfinancovány.

V poslední kapitole přílohy tohoto textu jsou uvedeny možné návrhy, ze kterých by měli odborníci pečlivě vybraní vládou zvolit ty, které jsou reálné a co nejméně zasahují do svobod a zároveň co nejlépe dokáží šíření nebezpečných dezinformací řešit. V příloze je také stručně popsána problematika dezinformací, jak s nimi Rusko operuje, jak vysoce jsou nebezpečné a důvody, proč současná vláda odmítá konat.

Požadujeme, aby vláda s odborníky vybrala nejvhodnější z možných řešení a začala problematiku nebezpečných dezinformací řešit. Značná část české populace je již nevratně zmanipulována ruskou propagandou. Je v zájmu občanů České republiky, svobody a demokracie, aby se začal problém nebezpečných dezinformací adekvátně řešit. Žádáme vládu, aby konala a chránila bezpečnost České republiky.

PŘÍLOHA

Jak fungují dezinformace?

Účelem dezinformací je rozdělovat společnost, poštvávat lidi proti sobě, šířit strach a rozbíjet základní stavební kameny naší kultury, demokracii a svobodu. Rozdělená společnost ovládaná strachem se totiž dá posléze lépe zmanipulovat ve vlastní prospěch. Rusko vydává miliony rublů, aby skrze falešné účty a propracované dezinformace ovlivňovalo veřejné mínění v zemích západního světa ve svůj prospěch. Rusko navíc razí tezi, že je třeba, aby se západu dařilo špatně. Moderní technologie a sociální sítě jim daly nebývalou příležitost, jak svou propagandu dostat mezi co největší masy lidí a ovlivňovat zejména ty s horší úrovní kritického myšlení. Skrze propracovaný systém falešných účtů, propagandistických stránek a placených spolupracovníků v konkrétních zemích tak Rusko dezinformacemi vážně poškozuje západ a vede s ním hybridní válku, ve které západ naprosto prohrává.

Datoví analytici a bezpečnostní experti se shodují, že ruská propaganda v zemích EU v nedávné době používala zejména tyto narativy:

1. Bez ruského plynu Evropa umrzne a ekonomicky zkolabuje. (Cílem bylo zajistit si věrnost Evropy a financovat pomocí plynu válku, nakonec ale nikdo nemrzl a ruský plyn se v některých případech ukázal jako drahá alternativa)

2. Sankce proti Putinovu režimu poškozují více EU než Rusko. (Lživá snaha odradit Evropu od sankcí)3. Evropské země pomáhají víc Ukrajincům než vlastním občanům. (Nesmysl, který má odradit od pomoci napadenému, reálně jde na Ukrajinu naprostý zlomek toho, co vlastním lidem)

4. Vlády v EU zavádějí cenzuru a diktaturu. (Snaha poškodit západ, EU a odvést pozornost od skutečné diktatury a cenzury v Rusku)

Celkově je hlavní snahou dezinformátorů diskreditace a snížení důvěry v české instituce jako jsou např. Parlament, nezávislá média, soudní systém, policie, armáda a další.

Problémem je, že Rusko postupuje po malých krocích – tzv. „salámovou metodou“. Většina falešných profilů a tzv. “trollů” nenapíše: „Rusko je mírotvůrce a západ zlo, věřte tomu“, ale postupuje dlouhodobě po malých krocích a jedince postupně ovlivňuje:

1. stupeň: Falešné ruské profily se věnují skutečným problémům západu, ale neupozorňují na mnohem větší problémy v Rusku (například neustále sdílí posty o nacismu a uctívání Bandery na Ukrajině, ale zamlčují, že v Rusku je nacismus mnohem silnější a dokonce nejrozšířenější na světě).

2. stupeň: Další profily sdílí již silně manipulující obsah a částečně lživý obsah k dané tématice (např. „Viděli jste tyto fotky, jak příslušník Azov hajluje? A taky hromadně vyvražďovali rusky mluvící obyvatelstvo na Donbase, mám to ověřeno od uprchlíků“).

3. stupeň: Další profily a weby se věnují šíření už zjevných dezinformací a propagandy (např. „Podívejte na tyto fotky hajlujících dětí, co vytváří svastiku ve výtvarné výchově. Rusové proto musí Ukrajinu denacifikovat a zachránit nevinné. Ukrajinci zabíjeli rusky mluvící obyvatele, Rusko pouze zachraňuje“).

Rusové touto metodou a za pomoci sítě dezinformací dosahují svého cíle, zde konkrétně k přesvědčení části české společnosti v to, že Ukrajina je nacistická a proto je „speciální operace“ oprávněná. Tento konkrétní narativ o nacismu je šířen už dlouhé roky a detailně propracován, část české společnosti v něj uvěřila.

Proč vláda nekoná?

Vláda Petra Fialy kroky proti dezinformacím slibovala, ale pozici vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy podfinancovala a neposkytla ani desetinu potřebných kapacit a posléze ji dokonce úplně zrušila. Podle slov Fialy prý stačí Národní strategie pro čelení hybridnímu působení. Problém je ale v tom, že tento dokument sice správně analyzuje současná rizika a hrozby, ale zároveň říká, že pro jejich řešení musíme vytvořit akční plán. Ten z pera Michala Klímy byl ovšem odpískán a náhrada nebyla určena.

Důvody pro populistické chování a neřešení situace jsou podobné jako neřešení důchodové reformy Andrejem Babišem – bylo by to některými občany vnímáno jako nepopulární. Dezinformátoři totiž už dopředu vytvořili lživý narativ, že tato vláda cenzuruje a zavádí totalitu a vyvolávají tak v lidech iracionální strach, že řešení dezinformací bude skutečně nějak potlačovat svobodu slova. Jenže realita je opačná.Je to cenzura, či ochrana bezpečnosti a životů?Kroky proti dezinformacím nejsou žádná cenzura, naopak by měly kultivovat prostředí sociálních sítí, zvýšit bezpečnost a bránit nás proti nebezpečné propagandě. Prostředí sociálních sítí je nyní zaplaveno takovým množstvím lží, že je pro obyčejného člověka často těžké dohledat pravdivé informace, jelikož ty jsou propagandou relativizovány a skryty za spoustou lží (například masakry v Buči jednoznačně způsobili Rusové, na sítích ale trollové neustále šíří dezinformace, že to způsobili Ukrajinci, Azov, či USA a případné důkazy proti Rusku lhaním rozporují. Mnoho lidí si pak pod vlivem těchto dezinformací řekne, že pravda je nejednoznačná a každý vlastně lže). Svobodná diskuse na sítích je omezena záplavou falešných profilů a lží. Pokud například na Facebooku zpravodajství ČT24 napíšete něco, co je proti narativům prosazovaných Ruskem, tak ihned spustíte vlnu útočných profilů, které vás začnou urážet a váš komentář rozporovat mnoha dezinformacemi, které falešné účty pak navíc „vylajkují“ nahoru. Váš rozumný komentář tak zapadne a k vidění jsou pouze manipulativní a lživé komentáře ruské propagandy. Neinformovaný člověk pak může snáze daným lžím uvěřit, protože je v komentářích najde opakovaně „vylajkovány“ a v propracované podobě. Mnoho svobodně smýšlejících občanů už raději na daných místech nekomentuje a sociální sítě tak začíná mít v moci ruská propaganda a lidé propagandou ovlivnění, kteří volně a bez omezení šíří své nebezpečné ruské narativy.

Někteří politici ODS argumentují proti řešení dezinformací „absolutní svobodou slova, zahrnující svobodu lhát“. Kromě toho, že je to nemorální a nebezpečný postoj, je to i postoj odporující realitě. Už nyní je totiž absolutní svoboda slova omezena mnoha zákony. Je trestáno propagovat nacismus, podporovat a propagovat hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, zpochybňovat genocidu, hanobit rasu, či národ, šířit pomluvy, schvalovat trestný čin a mnoho dalšího, co absolutní svobodu slova značně limituje.

Dalším argumentem odpůrců je, že se dezinformace dají řešit již v rámci současných zákonů. Odpověď je stručná – nedají, a to kvůli již popsané „salámové metodě“ se kterou Rusové pracují. Jak byste například zabránili v šíření těchto dezinformací v rámci současných zákonů: „Buču si udělali Ukrajinci sami; letadlo nad Ukrajinou sestřelili Židé; Ukrajina doručené zbraně prodává do Afriky; Vrbětice odpálila sama BIS; Ukrajinci v hospodách často hajlují“ atd.? Dle současné legislativy tyto škodlivé dezinformace zastavit nelze a část populace jim věří, což pak vede k šíření nenávisti a mimo jiné k nižší podpoře napadeného a většímu utrpení civilistů.

Dezinformace velmi škodí a pomáhají Rusku prosazovat své zájmy. Lži o Ukrajině například vedou k tomu, že někteří lidé jsou méně ochotni pomáhat napadenému, či v horších případech přímo ubližují (např. podpalování ukrajinských aut v Plzni). Dále dezinformace ovlivňují veřejné mínění k tlakům na vlády, aby omezily zbraňovou podporu Ukrajině. To vše logicky zvyšuje množství obětí války a pomáhá Rusku v jejich zločinech. Dezinformace nás tedy stojí nevinné životy. Je snad život méně, než možnost neomezeně lhát?

Možnosti řešení

Žádáme tímto vládu Petra Fialy, aby začala proti dezinformacím konat více, než je konáno nyní. Doufáme, že kroky budou vycházet od odborníků a expertů na danou tématiku a budou rozumně balancovat účinnost proti dezinformacím a zároveň limitovat zneužití daných zákonů. Opatření nesmí být zneužitelná. Například během pandemie Covid-19 byly některé názory chybně označeny za dezinformace, leč se později ukázaly jako reálné (například názor, že virus vznikl v laboratoři byl nejdříve označován jako dezinformace, ale nyní se ukazuje, že je to jedna z možností). Takové chyby se nesmí stát a za dezinformace musí být označeny jen prokazatelné nebezpečné lži, jejichž cílem je poškozovat. To u většiny ruských narativů naštěstí není těžké. Nabízí se možnost soudní cesty, jelikož dezinformace samotné jsou často velmi podobné pomluvě, která je už nyní soudně řešitelná. V případě nejasností musí vždy platit presumpce neviny.

Další možná řešení jsou vyjmenována zde, některá jsou reálná, jiná téměř nereálná. Mělo by být na odbornících, aby zvolili ta správná, možností je mnoho:

 • Legislativa regulující hate speech a šíření dezinformací - V Německu byla v červnu 2017 schválena legislativa, která nutí digitální platformy mazat nenávistné projevy a dezinformace. Vyžaduje, aby velké společnosti sociálních médií „smazaly nezákonné, rasistické nebo pomlouvačné komentáře a příspěvky do 24 hodin“. Společnosti mohou dostat pokutu až 57 milionů dolarů za obsah, který nebude smazán z platformy, jako jsou nacistické symboly, popírání holocaustu… Proč si z Německa nevzít příklad? Země je v indexu demokracie hodnocena lépe, než ČR a nikdo si tam na domnělou cenzuru nestěžuje. Naopak si demokracie očividně cení více, jelikož ji před dezinformacemi chrání.
 • Podpora kvalitních fact-checkerů a uskupení monitorují dezinformace.
 • Navádění médií k tomu, aby o dezinformacích sama psala a vyvracela je, včetně věnování prostoru nejrozšířenějším lžím v hlavním vysílacím čase.
 • Vypínání nebezpečných dezinformačních a propagačních webů – v souvislosti s válkou na Ukrajině se v omezeném rozsahu děje už nyní, je třeba ale připravit řádnou legislativu a vypnutí musí projít přes nezávislý soud.
 • Ustanovení vládní agentury/organizace – tato instituce by mohla monitorovat dezinformační kampaně a poskytovat médiím kvalitní informace z dezinformační scény. Měla by jasně a zřetelně informovat veřejnost o tom, jaká je realita. (Dané už bylo z části splněno, ovšem instituce téměř nefunguje a nemá váhu, ani dostatečné financování. Na Slovensku odvádí kvalitní práci stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR  https://www.facebook.com/hoaxPZ )
 • Kurzy kritického myšlení pro obyvatelstvo – kurzy mediální orientace a kritického myšlení, podpora takových kurzů, sponzoring, realizace daných kurzů v domovech seniorů…
 • Vybudování sítě vládních institucí, soukromého a neziskového sektoru – vybudování konstruktivnějšího partnerství veřejného a soukromého sektoru pro identifikaci a řešení vyvíjejících se digitálních hrozeb. Vláda, média a soukromý sektor musí spolupracovat na sdílení osvědčených postupů a nástrojů pro budování lepší mediální gramotnosti a odhalování nepřátelských informačních operací.
 • Přestavba vzdělávacího systému – změna systému z biflování k aktivnímu hledání informací, důraz na kritické myšlení a ověřování faktů, výuka mediální gramotnosti, kvalitní výuka dějin, kvalitní výuka fungování demokratických institucí.
 • Sociální sítě pouze s ověřenou identitou – v ČR nejspíše nereálné, musela by se najít shoda minimálně v EU a zatlačit na nadnárodní korporace. Každý profil by byl ověřený a stál by za ním reálný člověk, což by značně limitovalo možnosti falešných ruských účtů hromadně „vylajkovat“ dezinformační obsah a také jejich možnosti daný obsah šířit.

Vládo konej, v Německu a mnoha dalších zahraničních státech to jde, proč se nebráníme i u nás?


Roman Kolář    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Roman Kolář bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...