Petice za bezúplatný převod buštěhradského zámku městu Buštěhrad

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Středočeský kraj, aby jako majitel většinové části buštěhradského zámku a zámeckého parku bezúplatně převedl zámek s parkem zpět do majetku města Buštěhrad.         

Buštěhradský zámek je nejvýraznější dominanta ve městě i okolí. Stavba vznikala v letech 1699 – 1705 v barokním slohu. U jejího zrodu stála osobnost Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské, později přešel do rukou vládnoucího habsburského rodu. Prošel několika přestavbami, v polovině 18. století se na úpravách zámku podílel například významný barokní stavitel K. I. Dientzenhoffer. Zámek ve své historii mnohokrát hostil významné osobnosti, jako např. francouzského krále Karla X., věhlasného geologa J. Barrande, či spisovatele F. René vicomta de Chateaubriand. Ještě do 80. let 20. století měl zámek svou náplň a byl udržován.           

Zámecký areál získalo město do vlastnictví roku 2003 od firmy Petěrsburg, která jej nechala zchátrat tak, že byla přímo ohrožena jeho existence (plánovala jej přeměnit na hotel, což ale nerealizovala). Od začátku bylo jasné, že záchrana bude zdlouhavá a nákladná. Město si ale tehdy uvědomilo, že zámek má pro město klíčový význam, jeho navrácením do života města obyvatelé získají novou kulturní a společenskou vybavenost, krásné prostředí, které bude významným přínosem nikoliv jen pro město, ale pro celé okolí. V roce 2010 byly cca dvě třetiny zámku převedeny bezúplatně do majetku Středočeského kraje a tehdejší hejtman p. Rath přislíbil jeho rekonstrukci. Tento záměr se však bohužel nepodařil, zámek dále chátrá, a město Buštěhrad bylo navíc touto kauzou mediálně poškozeno.

Za posledních 13 let, do loňského roku město samo na opravy vynaložilo kolem 50 mil. Kč, z toho asi polovinu činily dotace, a opravy městské části i nadále úspěšně pokračují. To, v jakém stavu nyní zámek je, a že má opravené alespoň střechy, je zásluha úsilí města. Středočeský kraj zdevastované památce za více než šest let, co ji vlastní, nijak nepomohl. Jediným pozitivním počinem byla rekonstrukce zámeckého parku, která stihla být realizována ještě za p. Ratha. Doufali jsme však, že kraj začne řešit také problém vlastního zámku.

Velmi nepříjemně nás tedy zasáhla zpráva, že kraj uvažuje o prodeji ukrajinskému investorovi, který zde chce vybudovat hotel. Poté, co vedení města začalo jednat s krajem o navrácení zámku, nás nepříjemně překvapila zpráva, že Středočeský kraj uvažuje i o variantě, že by zámek městu Buštěhrad PRODAL.

Město Buštěhrad při tom chce k jeho obnově vyvinout další úsilí - jeho budoucí využití se může odvíjet od dostupných dotací (bydlení pro seniory, zázemí pro buštěhradské spolky, kulturní a turistická vybavenost, pod.). Jistě se podaří najít pro město prospěšnější využití, než hotel.

Apelujeme na vedení Středočeského kraje: Buštěhrad už si se zámkem zažil dost, jeho záchraně již věnoval řadu let i množství finančních prostředků. Za všechny občany, kterým není lhostejný osud jedné z nejvýznamnějších památek v regionu, i kteří celá léta drželi městu palce v jeho záchraně, Vás žádáme:

1)Vraťťe zámek do vlastnictví města Buštěhradu.

2) Vraťte jej bezúplatně! Požadovat po tom všem, co si město se zámkem zažilo, od něj ještě peníze, když jste se sami o jeho záchranu nepřičinili, by bylo nemorální!

Je obecně známo, že české obce mají daleko méně financí, než by potřebovaly. Středočeský kraj by měl obcím pomáhat. Toto je konkrétní způsob, jak to může udělat.               

Děkujeme.

Za petiční výbor:  Stanislava Šumná, Marie Kaiserová

Za Svaz důchodců České republiky, Místní organizace Buštěhrad z.s.

"Věčně mladí senioři"

Ukázat

 

Stanislava Šumná    Kontaktujte autora petice