Petice za bezpečný provoz a bezprašný povrch v ulici Nebušická v Horoměřicích

Vyzýváme obec Horoměřice, aby neprodleně zajistila bezpečný a bezprašný provoz na cca 100 m úseku ulice Nebušická, navazující směrem k centru obce na vydlážděnou část a ústící směrem k Přední Kopanině výjezdem do ulice Hrdinů.

Obec je podle zákona č. 13/1997 Sb. ve znění prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. povinna pečovat o údržbu této komunikace v části, která je místní komunikací a je vlastnictvím obce (parc. č. 461/2 a 461/3), a současně je obec povinna vyjednat s vlastníkem pozemku, na němž z titulu vydržení služebnosti vznikla již před mnoha lety veřejná účelová komunikace (pozemková parcela 393/184, jejímž vlastníkem je E - Invest Group a.s.) řešení, které by zamezilo nadměrné a zdraví ohrožující prašnosti komunikace a nebezpečí odlétajících kamenů vymrštovaných do okolí rychle projíždějícími vozidly, i nebezpečí škod na majetku. Ke všem těmto nebezpečným a zdraví obyvatel ohrožujícím jevům dlouhodobě dochází, protože obec, ani soukromý vlastník řádně nepečují o tuto část komunikace v ulici Nebušická.

Nevydlážděný úsek ulice Nebušická je plný hlubokých děr, které obec občas zasypává nevhodným, prašným materiálem plným kamení, který se nespojí s podložím a protože po něm projíždějí stovky vozidel vysokou rychlostí, kameny odlétávají do okolí, ohrožují chodce i majetek a povrch komunikace je extrémně prašný.

Extrémní prašnost této části komunikace ve spojení s rychle projíždějícími vozidly odbočujícími sem z ulice Hrdinů, vytváří nadměrné zdravotní riziko jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky této části obce, a působí škody na majetku, za které obec ze zákona odpovídá.


Martina Pekárková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martina Pekárková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...