Petice ve věci výběru ředitelky : ZÁKLADNÍ ŠKOLA Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace

Podpisem této petice vyjadřujeme nesouhlas s volbou ředitelky Mgr. Lucie Terekové, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace.

Důvody: Nezkušenost s řízením školy, ekonomická nezkušenost pro řízení školy, podezření na střet zájmů, podezření na nespravedlnost výběrového řízení.

Požadujeme: vysvětlení učiněných kroků od vedení města, přezkum nastalých skutečností, výpis nového výběrového řízení.


JAROSLAV VAŠÍČEK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že JAROSLAV VAŠÍČEK bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...