Petice ve věci výběru ředitelky : ZÁKLADNÍ ŠKOLA Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace

Podpisem této petice vyjadřujeme nesouhlas s volbou ředitelky Mgr. Lucie Terekové, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace.

Důvody: Nezkušenost s řízením školy, ekonomická nezkušenost pro řízení školy, podezření na střet zájmů, podezření na nespravedlnost výběrového řízení.

Požadujeme: vysvětlení učiněných kroků od vedení města, přezkum nastalých skutečností, výpis nového výběrového řízení.


JAROSLAV VAŠÍČEK    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji JAROSLAV VAŠÍČEK svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...