Petice určená vládě ČR za poskytnutí pomoci Řecku při obraně jeho hranic před migrací

Petice

určená vládě České republiky

aby poskytla pomoc Řecku při obraně jeho hranic před migrací  

My, níže podepsaní občané České republiky, obracíme se na vládu ČR s výzvou, aby poskytla pomoc a podporu Řecku jako hraničnímu státu Evropy a naší řecko-židovsko-křesťanské civilizace.

Řecko v současné době čelí nebývalému tlaku protiprávní migrační vlny, která má povahu invaze. Vyzýváme vládu ČR, aby veškerým možným způsobem podpořila Řecko a poskytla mu rychlou a účinnou pomoc s hájením hranic. Žádáme, aby se vláda ČR obrátila na řeckou vládu s nabídkou veškeré pomoci humanitární, finanční, a to včetně pomoci policejní a vojenské (personální i materiální povahy), nutné pro udržení řecké hranice a aby vláda ČR v této souvislosti rovněž předložila příslušné potřebné návrhy Parlamentu ČR.

Problematiku migrace nelze řešit nerespektováním státních a kulturních hranic, ani přenechávat iniciativu tzv. nevládním a neziskovým organizacím. Každý má právo hájit a rozvíjet svoji vlast, ale nikdo nemá právo na migraci do zemí 3 tis. km daleko.

Nesmíme nechat Řecko osamocené, jeho hranice jsou i hranice naše!  

Dne 2. března 2020  

za petiční výbor Mgr. Stanislav Hykyš, zástupce petičního výboru

předseda krajské rady Trikolóry hnutí občanů v Pardubickém kraji

Zelená 267, Pardubice, hykys@volimtrikoloru.cz    

Petiční výbor:

– členové krajské rady Trikolóry hnutí občanů v Pardubickém kraji:

Ing. Petr Rusek, Jindřich Čeněk, Ing. Zdeněk Přikryl, JUDr. Jiří Kulhavý, Mgr. Stanislav Hykyš 


Stanislav Hykyš, krajská organizace Trikolóry Pardubického kraje    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Stanislav Hykyš, krajská organizace Trikolóry Pardubického kraje svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...