Petice k údolí Voříškova, Brno-Kohoutovice

My, níže podepsaní, žádáme, aby se začalo o dosud nevyužitých pozemcích v údolí Voříškova jednat s aktivním zapojením veřejnosti.

Žádáme, aby byla pořízena studie pro využití území mezi ulicí Voříškova, fotbalovým hřištěm spolku Tatran Kohoutovice z.s. a lesním porostem (především pozemky 846/133, 846/150, 846/153, 3408/12, 3408/13, 3408/15, 3408/17, 3408/18, 3434, 3408/13, 2408/14, 3408/15, 3408/18, 3433/1 a případně další pozemky až k domům na ulici Voříškova, vše v k.ú. Kohoutovice).

Žádáme, aby zadání studie bylo zpracováno s využitím participativního procesu s aktivním zapojením obyvatel Kohoutovic, a aby toto zadání zpracovala nezávislá instituce nebo osoba, například Kancelář architekta města Brna.

Žádáme, aby zpracování studie bylo zadáno nezávislému odborníkovi bez vztahu k politickým subjektům zastoupených v zastupitelstvu MČ Brno - Kohoutovice. Žádáme, aby do doby, než bude studie hotova, nebyly podniknuty žádné kroky vedoucí k prodeji nebo pronájmu některých z uvedených pozemků, ani k jejich úplatnému nebo neúplatnému převodu, ani k jakémukoliv poskytnutí jinému subjektu. Dále žádáme, aby do doby, než bude zpracována studie, Statutární město Brno ani jiný subjekt nevydaly souhlas s umístěním jakékoliv stavby na tomto území.

Petiční výbor ve složení: Mgr. Jana Konečná, Glinkova 17, 623 00 Brno Mgr. Soňa Smetanová, Voříškova 1, 623 00 Brno Mgr. Věra Francová, Talichova 20, 623 00 Brno Mgr. Dana Kalčíková, Voříškova 12, 623 00 Brno Petiční výbor zastupuje Mgr. Jana Konečná, Glinkova 17, 623 00 Brno


Jana Konečná    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jana Konečná, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...