PETICE s připomínkami k novému autobusovému dopravci na lince Děč

My, obyvatelé Jílového, Libouchce, Děčína a přilehlých oblastí, které budou od 1. 1. 2015 dotčeny změnou dopravce na lince Děčín – Jílové – Libouchec a zpět cítíme potřebu vyjádřit své znepokojení a především nespokojenost s avizovanými změnami. Tyto změny totiž ovlivní nejen naši cestu do práce, škol, ale také více či méně zasáhnou do našich financí, protože většina z nás bude muset mít 2 průkazky, abychom se dopravili tam, kam potřebujeme.

Krajský úřad v Ústí nad Labem vybral dopravce, který nabídl mnohem nižší cenu za kilometr, než ostatní dopravci, aniž by výběrové komisi byl rozdíl 10,-Kč na kilometr podezřelý. Vzhledem k tomu, že jsou dnes lidé pobízeni k tomu, aby za prací cestovali, tento nový stav mnohým cestu za prací velmi znepříjemní, v některých případech přímo znemožní. Tento rozdíl ovšem nyní zaplatíme my, cestující, a to hned několikrát.  Jsme znepokojeni především následujícími skutečnostmi:

·         Lidé, kteří budou muset cestovat i do jiných oblastí, než které budou pokryty společností Bus Line, a.s., budou nuceni mít ještě průkazku Dopravního podniku města Děčína, a.s. (dále jen DPMD), tudíž jejich měsíční náklady na dopravu stoupnou minimálně o stokoruny, v případě rodin se může jednat i o více než tisíc Kč měsíčně.

·         Oddělení dopravní obslužností Ústeckého kraje sice přidalo spoje v dopoledních hodinách, kdy tyto nejsou tak využívané, ovšem ubralo tzv. školní autobusy jak v ranních, tak v odpoledních hodinách. Již nyní bývají školní autobusy mezi 13.00 – 15.00 dosti plné, děti a dospělí cestující např. z Bynova, směr Jílové, se v Bynově do autobusu musí občas vyloženě natlačit. Přesto v odpoledních hodinách ubyly 2 spoje, v ranních 1. Máme oprávněné obavy, že po 1. lednu 2015 bude docházet k situacím, kdy děti, navštěvující ZŠ Bynov, nebudou pobrány do autobusu a budou muset čekat na další spoj, což může ohrozit i jejich zdraví, zejména v zimě.

·         Nový jízdní řád od 1. 1. 2015 nenavazuje na vlaková spojení na trase Děčín – Ústí nad Labem a zpět, popř. Děčín – Teplice a zpět., tak jak je tomu nyní. Mnohým dojíždějícím tak budou ujíždět navazující spoje doslova „před nosem“.

·         Ač se zavedením zónově relačního tarifu dojde k mírnému snížení některých časových jízdenek, cestující, kteří dosud využívali tzv. elektronické peněženky, budou od 1. 1. 2015 výrazně znevýhodněni. Jako příklad uveďme trasu Jílové – Bynov, kdy na peněženku v současné době cestující zaplatí 9,90Kč, od 1. 1. 2015 to bude 18,90 Kč. Cenový nárůst o celých 9,-Kč. KÚ Ústeckého kraje argumentuje tím, že tuto jízdenku lze využít za tu samou cenu pro cestu přes celý Děčín, aniž by bral ohled na to, že Bus Line, a.s. jednak celý Děčín neobsluhuje, ale pouze jím projíždí, navíc mnoho cestujících vystupuje právě v Bynově, protože se potřebují dostat do jiných oblastí, než které Bus Line, a.s. dopravně obsluhuje. Z toho opět vyplývá nutnost druhé průkazky.

Žádáme tímto, aby byly naše výše uvedené připomínky brány v úvahu, protože my, pravidelní cestující, jsme ti, kteří dopravní situaci znají lépe, než úředníci, kteří o novém dopravci rozhodli „od stolu“. Zároveň bychom přivítali, kdyby v nejbližší možné době došlo k náležitým úpravám, které by opravdu byly ve prospěch cestujících (navazující jízdní řády, přehodnocení pásmového jízdného, přidání školních autobusů), jak je neustále opakováno pracovníky KÚ Ústeckého kraje.

 


Bc. Michaela Jílková    Kontaktujte autora petice