Petice proti způsobu kontroly motocyklů při STK

PETICE proti způsobu kontroly motocyklů při STK
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


My, níže podepsaní občané České Republiky (dále jen účastníci petice), prostřednictvím této petice, jsme zásadně proti podmínkám nastavených při kontrole motocyklů při STK, jak je uvedeno níže. Účastníci petice nesouhlasí, aby byli při kontrolách nuceni demontovat doplňky motocyklů, které nijak neohrožují bezpečnost silničního provozu.
Účastníci této petice jsou přesvědčeni, že nastavení souboru zákonných, ale i podzákonných právních předpisů, které se dotýkají nejen podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, ale mimo jiné i technických podmínek, jakož i evropských předpisů je v nesouladu se zásadami demokracie.
Účastníci petice odmítají formalistický tlak ze strany úřední moci, který v mnoha případech nemá s bezpečností nic společného a v řadě případů si trvá pouze na nesmyslném doslovném znění určitých paragrafových znění, konkrétních pasáží daného právního předpisu, aniž by kdokoliv z předkladatelů a autorů v jakékoli statistice prokázal, že ten nebo onen technický prvek, či ta nebo ona úprava nebo přestavba motocyklu byla příčinou jakékoliv dopravní nehody, úrazu při používání upraveného motocyklu, či nedej Pán Bůh, byl takový motocykl příčinou smrtelného úrazu.
Většina majitelů si svůj motocykl více, než hýčká a má jej ve stavu, který je s odhledem na výše uvedené předpisy ve vynikajícím stavu a kondici!
Účastníci petice odmítají provozovat své motocykly pouze tak, jak vyjdou z továrny, a aby byly striktně posuzovány podle uvedeného souboru předpisů a především níže uvedeného manuálu!
Doplňky typu padací rámy, rampy s přídavnými světly, atd., jsou především pro zvýšení bezpečnosti provozovatele motocyklu.
Pokud by takto bylo postupováno i u vozidel, potom by se nesměly prodávat a montovat například žádné díly, které nejsou originál od dané značky!! Přesto se na vozidla (i motocykly) především z důvodů finančních úspor montuje celá řada neoriginálních dílů, a přesto taková vozidla splňují technické předpisy???!
Účastníci petice jsou přesvědčeni, že finance, které byly investovány do stávající podoby dotčených právních předpisů včetně naprosto zbytečného a nesmyslného manuálu: „PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI PŘI SILNIČNÍ KONTROLE POLICIÍ ČR A NESCHVÁLENÉ ZMĚNY MOTOCYKLŮ (dále jen manuál) od autora pana Bc. Duška z Centra služeb pro silniční dopravu při MD, měly být investovány spíše do budování nových silnic a především do oprav a úprav stávajících komunikací, protože ty jsou daleko nebezpečnějším stavu, než – např. ozdoba na motocyklu.
Účastníci petice žádají tímto, aby bylo kontrolováno jen to, co je skutečně důležité pro silniční provoz a technický stav motocyklu, a to se týká světel, pneu a brzd. Nikoliv, jestli má někdo ozdobu na blatníku, nebo rovná řídítka.
Nikdo z úředníků ministerstva či jiných dotčených úřadů doposud neprokázal, že např. třásně na páčkách způsobily jakoukoliv DN nebo jinou škodu, ať již vlastníkovi takového motocyklu nebo třetím osobám. To není pro silniční provoz nijak důležité ani nebezpečné.
Po prostudování výše uvedeného manuálu účastníci petice dochází k závěru, že v řadě příkladů jde čistě o formalistické výroky neodborníků, kteří na motocyklu nikdy neseděli a už vůbec neumí prokázat škodlivost provedených úprav, jinak by tento manuál v této podobě nemohl nikdy vzniknout!.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaroslav Pechacek    Kontaktujte autora petice