Petice proti zdražení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

My, níže podepsaní občané Berouna a voliči ČR žádáme členy Rady města a Zastupitelstvo města Beroun, aby zrušili schválený návrh zdražení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Město odsouhlasilo na zastupitelstvu dne 23.6.2021 zdražení místního poplatku pro obyvatele Berouna. Rada města a ani zastupitelé, kteří odsouhlasili návrh pro zdražení poplatku za svoz odpadu neuvedli žádné relevantní důvody, nedoložili řádné vyúčtování služeb. Není žádný relevantní důvod, který by jasně deklaroval potřebu zdražení v takové výši.

 

Dne 22.9.2021 zastupitelstvo odmítlo zařadit návrh na zrušení návrhu zdražení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Toto  výrazné zvýšení poplatků postihne především nízkopříjmové skupiny obyvatel – seniory či rodiny s dětmi. "Pro čtyřčlennou rodinu zdražení poplatku znamená dalších 1200 korun z rozpočtu domácnosti navíc." S tím nemůžeme souhlasit.
 
Nekvalitní služby, které máme si nezaslouží ani korunu!
 
Jestliže Beroun byl 4x vyhlášen jako nejlepší v třídění odpadu a vedení radnice zdražením chtějí motivovat k ještě lepšímu třídění, pak vedení radnice přistoupila ke špatné motivaci. 
 
Toto zdražení není motivace, ale demotivace občanů Berouna.
 

 

Proto my níže podepsaní občané Berouna, nesouhlasíme se zdražením místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Zuzana Machová    Kontaktujte autora petice