PETICE PROTI ZDANĚNÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ

My níže podepsaní,

žádáme Ústavní soud České republiky, aby zamezil nemravnému zdanění církevních restitucí, které jde proti principu odškodnění církví a církevních společenství včetně Federace židovských obcí a ohrožuje integritu demokratického právního státu a ústavní pořádek ČR.

Pokládáme to za ústupek komunistické straně v roce výročí 30 let od sametové revoluce, jíž si letos společně 17.11. připomeneme.

Souhlasíme s vyjádřením generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla, že zvítězil populismus nad zdravým rozumem a právním státem:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180110stanislav-pribyl-k-aktualni-politicke-snaze-o-zdaneni-restituci

Pokud dojde ke zdanění církevních náhrad, nebude se Federace židovských obcí v ČR (FŽO) vázat dohodou se státem a otevře židovské restituce jako takové:

http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/zdanit-cirkevni-restituce-ciry-populismus-federace-zidovskych-obci-vydala-spolecne-prohlaseni

Zdanění židovských církevních restitucí by mohlo být pokládáno za skrytou formu antisemitismu, který v Evropě narůstá.

Mgr. Pavel Černý


Pavel Černý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavel Černý, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...