Petice proti záměru Vedení nemocnice Jablonec nad Nisou p.o., které navrhuje zřizovateli transformaci nemocnice na akciovou společnost a následně minoritní vstup kraje do její majetkové struktury

V souladu se zákonem č.85/1990 Sb., o právu petičním vyhlašují členové petičního výboru PETICI

Petici proti záměru Vedení nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ( dále jako "nemocnice"), které navrhuje svému zřizovateli transformaci nemocnice na akciovou společnost a následně minoritní vstup kraje do její majetkové struktury. 

 

Níže podepsaní petenti nesouhlasí se záměrem Vedení nemocnice, které navrhuje svému zřizovateli transformaci nemocnice na akciovou společnost a následně minoritní vstup kraje do její majetkové struktury, a touto Peticí žádají zřizovatele nemocnice, aby této transformaci zabránil.

Právní forma akciové společnosti není pro nemocnici vhodná, příspěvková organizace je ze své podstaty neziskovou společností. transformace mají dopady do rozsahu poskytované péče, v mnoha případech se měnila struktura nemocnic, pacienti musejí za péčí dojíždět, některá oddělení zanikla. Zaměstnanci v akciových společnostech ztratí garanci platů, nemocnice odměňují zaměstnance mzdou. Rozdíly mezi platy a mzdami jsou v ticících korun měsíčně.

Odmítáme, aby systémové problémy ve zdravotnictví zaplatili, stejně jako v mnoha jiných krajích, zaměstnanci a aby na ně doplatili pacienti.

Podpisem naší Petice pomáháte zachovat úroveň péče v naší nemocnici, garanci platů pro zaměstnance i do budoucna.

Petici sepsaly a podávají:

Místní organizace Lékařského odborového klubu. Svazu českých lékařů, nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., IČ: 63830001

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, Koněvova 1107/54, Praha 3, IČ: 00225509

Petiční výbor:

MUDr. Miroslav Adam, Vysoká 27, Jablonec nad NIsou, PSČ 46602

Mgr. Jana Hnyková, velké Hamry 605, PSČ 468 45


MUDr. Miroslav Adam    Kontaktujte autora petice