Petice proti záměru města vybudovat víceúčelové sportovní hřiště a vícevchodový obytný dům v sousedství rodinných domků v lokalitě Sylvárov

PETICE

určená pro 

Město Dvůr Králové nad Labem
Kancelář starosty
Náměstí T. G. Masaryka 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„Proti záměru města vybudovat víceúčelové sportovní hřiště a vícevchodový obytný dům v sousedství rodinných domků v lokalitě Sylvárov“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o přehodnocení záměru města Dvůr Králové vybudovat víceúčelové sportovní hřiště a obytný dům v lokalitě ulice Nezvalova, Dvůr Králové nad Labem. Vycházíme z výkresové dokumentace z roku 2019 s názvem „Malá průmyslová zóna – Sylvárov“, kterou jsme získali. Domníváme se, že tato lokalita by měla být určena pro individuální výstavbu rodinných domů, jak se předpokládalo mimo jiné i v dřívějších studiích zpracovaných na požadavek města pro tuto lokalitu a dále i v navrženém způsobu využití pod bodem Z096 – BI – pokračování zástavby RD v údolní poloze na Sylvárově ve schváleném územním plánu města. To byl také důvod, proč jsme jako dotčení obyvatelé nevznesli námitky při projednávání územního plánu města.

Sportoviště, které je v záměru určeno jako víceúčelové hřiště, je podle nás nevhodné umísťovat v bezprostřední blízkosti obydlí vzhledem k předpokládanému nadměrnému hluku a světelnému smogu ve večerních hodinách. Město má podle našich informací v této části města dostatek jiných vhodných dosud nevyužitých ploch, které jsou pro provozování tohoto sportoviště vhodnější. Tato plocha v majetku města je vhodná pro prodej soukromému uživateli k vybudování rodinných domů.

Stejně tak záměr města umístit do lokality s rodinnými domky minimálně dvouvchodový obytný dům považujeme za nevhodný zásah do lokality, jak kvůli dopadu na obyvatele rodinných domů, tak i z pohledu celkového architektonického řešení této lokality. Pokud město uvažuje o vybudování rozměrného obytného objektu s mnoha bytovými jednotkami, disponuje dostatkem vhodných pozemků ve svém vlastnictví.

Žádáme tedy, aby Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem svůj záměr v obou bodech přehodnotil a ustoupil od něj.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Ing. Libor Laš, Nezvalova 2926, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 602 449 573, libor.lasZAVseznam.cz
Jaroslav Bém, Nezvalova 2925, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 603 267 247, jaroslav.bemZAVetigraf.cz
Kateřina Hejzlar Bémová, Seifertova 3228, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 604 274 364, katerina.bemovaZAVgmail.com

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru.

Příloha:  Situační plánek – Malá průmyslová zóna – Sylvárov, fotografie dotčené lokality. Ke stažení zde Příloha.

 


Členové petičního výboru    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Členové petičního výboru, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...