Petice proti výstavbě závodu společnosti Thermoflex Assets s.r.o. Jirkov

 Vážení,

my, níže podepsaní, žádáme o zamítnutí záměru oznamovatele „Thermoflex Assets s.r.o., Lucemburská 1242/21, 130 00 Praha 3“, kód záměru OV4190, Název záměru „Výstavba závodu společnosti Thermoflex Assets s.r.o. Jirkov“, Umístění Ústecký kraj, Okres Chomutov, Obec Jirkov, Katastr Jirkov z informačního systému EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4190)

Postavením tohoto závodu podle nás dojde k:

·       Narušení rázu krajiny. V blízkosti plánované výstavby závodu je vytvořený sad, který slouží (i podle Jirkovských radních) jako klidné místo pro odpočinek. Už tak ruší ráz krajiny stávající hala firmy ENCZ a.s.

·       Zhoršení životních podmínek obyvatel přilehlých obcí (hluk, smog, světelný smog, odpad, bezpečnost), jak pro město Jirkov, tak pro přilehlé rodinné domy v okolí (zejména ulic Za Pilou, Zaječická, Na Louce)

·       Nárůstu dopravy, především nákladní, ale i doprava pracovníků závodu

·       Zhoršení dopravní situace v okolí stavby, zejména pak u křížení ulic Chomutovská ul. a Alešova ul. (u autobusového nádraží).

·       Případný nárůst agenturních pracovníků (kteří bývají často Rumunského, Moldavského, Mongolského či Ukrajinského původu)

·       Celkově zvyšující se produkce plastů v krajině a EU  

Dále žádáme reakci na tuto petici a to formou informace ohledně zamítnutí tohoto záměru na emailovou adresu peticehalamjirkov@seznam.cz  

Info signatářům: Tato petice je vyhotovena i v papírové formě. Pokud podepisujete online, nezapomeňte svůj podpis potvrdit v potvrzovacím emailu.

Děkujeme.


Bc. Radek Procházka, Pavel Drs, Miroslav Mácha, Bc. Jan Červenka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Bc. Radek Procházka, Pavel Drs, Miroslav Mácha, Bc. Jan Červenka, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...