Petice proti výstavbě spalovny pneumatik u Pohodlí u Litomyšle

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice zásadně nesouhlasíme s výstavbou spalovny pneumatik v průmyslovém areálu Pohodlí u Litomyšle. Jsme si jisti, že vybudováním spalovny pneumatik bude ohrožena čistota ovzduší a vody. Taktéž dojde ke snížení kvality životní úrovně obyvatel okolních obcí a měst. Zplodiny vzniklé spalováním pneumatik mohou mít zdravotní následky pro současnou i další generaci.

Tímto důrazně žádáme příslušné orgány o zamítnutí této stavby a neudělení stavebního povolení.

 

Odkaz na článek svitavského deníku: Likvidace pneumatik: Lidé se bojí o Pohodlí

Odkaz na dokument: spalovny v přestrojení (investor nikde nepíše o tom, že by to byla spalovna ale nazývá to: areál termické depolymerizace odpadových pneumatik).

V době kdy se celá evropa zavazuje, že do roku 2030 sníží emise vypouštěné do vzduchu o 40%, je až směšné, že životní prostředí je schopno dát souhlas s takovou stavbou! Odkaz jednání o energetickém balíčku EU: Energetický balíček EU

pozn.: je neuvěřitelné, že naše země má povolené až dvojnásobné emisní limity, než ostatní země EU! Odkaz na článek o znečišťování: Využití moderních technologií naruby: Budou spalovny víc znečišťovat ovzduší?

Česká republika se snaží, aby spalovny mohly znečišťovat ovzduší víc než dosud. Není divu, když i mezi oficiálními českými zástupci za státní správu jsou ministerstvem životního prostředí nominováni přímo zaměstnanci spaloven, Teplárenského sdružení a ČEZu, plánujícího výstavbu největší české spalovny v Mělníku. Přítomných 131 zástupců průmyslu infiltrací do pracovní skupiny přečíslilo i nezávislé zástupce jednotlivých států, zatímco ekologické organizace mají v pracovní skupině reprezentantů jen devět. Viz. odkaz výše.

 

Odkaz na podobný záměr rok 2010: Lidé se bojí tajemné firmy na likvidaci pneumatik

Odkaz: Kauza plánované pyrolýzy pneumatik v Hrbovicích -> odkaz na o odstoupení od projektu: Pneumatiky se v Hrbovicích zplyňovat nebudou

Odkaz: Kauza plánované pyrolýzy pneumatik v Tušimicích

Odkaz na ministerstvo životního prostředí: Národní program na snižování emisí

(návrh na snižování emisí se stanovuje pro rok 2020, proč asi chtějí postavit spalovnu do tohoto roku?)

 

Toto podání prosím považujte za petici ve smyslu par. 1 zákona c. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 

Tímto žádáme o vyjádření a stanovisko (dopady a přínosy regionu):

1. Obecní úřad Čistá - 376, 569 56 Čistá.

2. Městský úřad Litomyšl - Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl  

 - Odbor výstavby a územního plánování

- Odbor životního prostředí

 

Investor plánované výstavby: společnost Lamione SE se sídlem v Brně - Řečkovice, Karásek 2245,1f, 621 00, Ing. Rajmund Pavla (statutární orgán/ akcionář).

Odkaz na obchodní rejstřík: Lamione SE, Ing. Rajmund Pavla

 

Petiční výbor:

Mgr. Marie Andrlová - Dolní Újezd 687, 569 61 - Zástupce ředitele ZŠ

Mgr. Martina Kunderová - Osík   569 67 - Učitelka na Gymnáziu Litomyšl

Josef Láznička ml. - Dolní Újezd 542, 569 61 stavební technik

 


Josef Láznička    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Josef Láznička svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )