Petice proti výstavbě nového bytového domu Květná - Havířov, Bludovice, ul. Květná

PETICE

proti výstavbě nového bytového domu Květná - Havířov, Bludovice, ul. Květná  

na místě stávajícího rodinného domu Na Záguří 611/2 (na pozemcích parc. č. 1399/1, 1399/3, 1400/1, 1401/2 v katastrálním území Bludovice)    

8aa.jpg

My, níže podepsaní občané, žádáme radu a zastupitele města Havířova, místní stavební úřad a odbor územního rozvoje (samosprávu), aby aktivně hájili zájmy místních občanů na zachování charakteru lokality Bludovického kopce a veškerými prostředky zabránili výstavbě bytového domu s obchodními jednotkami na pozemcích stávajícího rodinného domu v majetku společnosti Otto Invest s.r.o.  

1. Územní plán města Havířova dovoluje v této lokalitě stavět budovy jen s ohledem na strukturu zástavby. Bytový dům tuto zásadní podmínku nesplňuje. Návrh budovy několikanásobně plošně přesahuje stávající zástavbu. Třípatrová budova bude výrazně vyčnívat a překročí výšku všech okolních domů. Bude působit architektonicky i urbanisticky neadekvátně a cizorodě. Nenávratně poškodí unikátní rezidenční charakter dotčené lokality.

2. Není potřeba další bytové výstavby! Nabídka bytů v Havířově převyšuje poptávku: Město Havířov vykazuje každoroční pokles počtu obyvatel. „…je zřejmé, že bude potřeba přehodnotit prognózu vývoje počtu obyvatel i potřebu bytů. …“ (Zpráva o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022) Ve městě Havířov je na prodej 122 bytů, na pronájem 255 bytů. ( www.sreality.cz 17.1.2023) Proto se obáváme, že stavební záměr by mohl mířit na podnikání s pronájmy bytů s dotací a podporou pro bydlení pro sociálně slabé.

3. Zhoršení dopravní situace v ulici Květná Ulice Květná není dimenzována na zvýšený pohyb automobilů, zásobování a parkování návštěv a klientů. Hromadná garáž a zásobování nové budovy budou ústit do ulice Květná a ztíží průjezdnost již tak úzké komunikace.

4. Znehodnocení atraktivity lokality Stavba negativně ovlivní hodnotu stávajících pozemků a nemovitostí, dojde ke ztrátě soukromí obyvatel a znehodnocení životního prostředí a pohody bydlení. Nenávratně poškodí místní charakter bydlení a atraktivitu lokality. Ztratí se společenská soudržnost a sousedské vztahy.

5. Prioritou mají být hodnoty veřejného zájmu, ne pouhý finanční profit jednotlivce Podnikatelské záměry společnosti OTTO INVEST s r.o. na dotyčném pozemku se neustále mění. Jsme přesvědčeni, že společnost chce všemi možnými prostředky rozšířit své obchodní centrum. Společnosti jde pouze o vypočítavé umístění co největšího objektu, který si dále změnami stavby upraví dle vlastních potřeb.                

1aa1.jpg

7aa.jpg

více na:

www.my-tady-bydlime.cz


Radomír Krygiel, Na Záguří 612/4, Havířov – Bludovice      Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Radomír Krygiel, Na Záguří 612/4, Havířov – Bludovice   bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...