Petice proti výstavbě mamutího obchodního centra v oblasti Bubny-Zátory

Piráti z Prahy 7 se zásadně stavějí proti výstavbě plánovaného naddimenzovaného obchodního centra na území městské části v rámci brownfieldu Bubny-Zátory. Kritizují netransparentnost celého procesu, nedostatečné zdůvodnění návrhu změny územního plánu, ohrožení dosud vzkvétajícího maloobchodu, ohrožení městských investic v Pražské tržnici, zvýšené dopravní a ekologické zatížení i nedostatek respektu k udržitelnému rozvoji a koncepcím moderních měst 21. století. Proto, kromě institutu veřejného zmocněnce, iniciují i petici proti výstavbě obchodního centra, které nemá v Praze 7 jiné opodstatnění než zájem developera.  

Nové obchodní centrum na Argentinské   

V návrhu územního plánu je plocha SMJ-S(X5), která umožňuje výstavbu obchodního domu o celkové hrubé podlažní ploše 156 000 m2, což je plocha odpovídající sedminásobku OC Stromovka. Obchodní dům bude nad zemí rozdělený do 3 objemů, které budou propojené nad zemí můstky a pod zemí půjde o jeden celý propojený objekt. I když má jít funkční mix a v objektu mají být umístěné i byty, plánuje se mezi 55 000 až  80 000 m2 obchodních ploch, což bude větší obchodní plocha než má např. OC Palladium nebo Arkády Pankrác. S tím nesouhlasíme.

Proč jsme proti:

  1. Proces plánované výstavby obchodního centra je netransparentní. V první verzi územní studie se objevilo gigantické Obchodní centrum o velikosti 100 000 m2 obchodních ploch bez bližšího vysvětlení. Podle platného územního plánu nemá investor na takové rozměry nárok. Současný stav je paradoxně brán jako kompromis a ústupek ze strany investora. 
  2. Ochodní centrum bude nutně ohrožovat kvetoucí maloobchod na Praze 7, který přispívá k celkovému koloritu a rázu čtvrti. Ten si přejeme zachovat a nadále podporovat.
  3. Ohrožení rozvoje obchodu v Pražské tržnici. Ochranu Pražské tržnice v naší městské části považujeme za  důležitou i z pohledu ochrany městských investic. Město totiž do areálu plánuje investovat 2-3 miliard korun a tyto finance by pak mohly přijít vniveč.
  4. Chceme aby obchody byly rovnoměrně rozloženy v parteru budov napříč čtvrtí tak, jak je to navržené v územní studii. Toto rozložení vytváří živou ulici. Život komunity na Praze 7 vnímáme jako prioritu.
  5. Výstavba obřího obchoďáku by tento princip narušila.Velká obchodní centra jsou v konfliktu s udržitelným rozvojem, který jako Piráti prosazujeme.
  6. Obchodní centrum bude lákat nakupující z dalekého okolí, aby přijeli autem, což nutně zhorší už tak napjatou dopravní situaci na Praze 7. 

Budeme žádat o převedení plochy z funkce SMJ do funkce SV - smíšené všeobecné, což umožní výstavbu obchodních ploch o maximální ploše 20 000 m. To je totiž jediný regulační prostředek v rámci změny územního plánu, který může účinně zabránit výstavbě nového a nesmyslně předimenzovaného obchodního centra.


Piráti Praha 7    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Piráti Praha 7 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...