Petice proti výstavbě bytového domu "Troja Horizons"

Obyvatelé Prahy, zejména sídliště Bohnice, protestují touto peticí proti dalšímu zahušťování jižní části sídliště Bohnice výstavbou výškového polyfunkčního domu "Troja Horizons" a jeho výstavbě v bezprostřední blízkosti osmipodlažního bytového domu a pětipodlažního objektu polikliniky Mazurská.

Žádáme tímto představitele Magistrátu HMP, který pozemky p.č. 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja původně vlastnil, aby byly tyto pozemky od developera MHMP zpětně odkoupeny a byl jim navrácen status parkové a izolační zeleně bez možnosti udělení jakékoliv výjimky z uvedeného funkčního využití. Nebo aby byly tyto pozemky s developerem vyměněny za jiný/é pozemek/y ve vlastnictví MHMP, kde by nová výstavba takto radikálně nenarušila životní prostředí stávajících obyvatel. Celé sídliště Bohnice trpí jednak výrazným nedostatkem parkovacích míst, jeho jižní část též negativními vlivy značné intenzity dopravy po přiléhajících komunikacích K Pazderkám a Lodžská.

V neposlední řadě by realizací uvedeného developerského projektu v těsné blízkosti stávající bytové zástavby bylo značně narušeno a znehodnoceno bydlení desítkám rodin přilehlého bytového dvojdomu, kde je třetina bytů(3+1/L) jednostranně orientována pouze východním směrem tj. na stranu plánované stavby developerského projektu "Troja Horizons". Dále se občané touto peticí obrací na radu a zastupitele MČ Praha 8, aby veškerými jim dostupnými prostředky uvedené výstavbě zabránili a byli nápomocni definitivnímu zastavení realizace jakéhokoliv developereského projektu na uvedených pozemcích.

 

Petici sestavil a petiční výbor zastupuje: Vlasta Vodrážková, Jiránkova 1135/6, Praha 6 / V Praze dne 21.4.2015

 

Adresáti petice: Rada a zastupitelstvo Magistrátu HMP, rada zastupitelstvo MČ Prahy 8, a dále jmenovitě: primátorka paní Adriana Krnáčová, náměstek pan Petr Dolínek, náměstek PhDr Matěj Stropnický, náměstkyně Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., starosta MČ Praha 8 pan Roman Petrus, ředitel IPR MHMP Ing. arch. Petr Hlaváček.


Vlasta Vodrážková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vlasta Vodrážková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...