Petice proti výpovědi učitele Mgr. Jana Štefka

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Petice proti výpovědi učitele Mgr. Jana Štefka:

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
Energetiků 144, 735 14 Orlová – Lutyně
IČ: 60775645
DIČ: CZ60775645

 

My, níže podepsaní zákonní zástupci a žáci SOŠ NET OFFICE, tímto vvyjadřujeme nesouhlas s výpovědí učitele Mgr. Jana Štefka, s nimž se už z námi blíže nespecifikovaných důvodů nepočítá jako s učitelem v následujícím školním roce 2024/2025 této SOŠ. 

 

Pan učitel Mgr. Jan Štefek naplňuje všechny tyto body kompetence. Jeho práce je výrazem vysoké oborově předmětové kompetence v oblasti češtiny, dále prokazuje silnou didaktickou/psychodidaktickou kompetenci při předávání znalostí s nadšením a schopností vzbudit zájem žáků o vzdělávání. Jeho pedagogická kompetence se projevuje v roli mentora a rádce, který se aktivně zajímá o osobní rozvoj svých žáků a podporuje jejich celkový rozvoj. Navíc, jeho organizační schopnosti jsou patrné v plánování školních akcí, divadelních představení a exkurzí, které obohacují školní život a posilují společenství tříd, a tím i v oblasti manažerské a sociální kompetence.

 

  1. Požadujeme, aby byl opětovně uzavřen pracovní poměr s Mgr. Janem Štefkem na pozici vyučujícího a třídního učitele SOŠ NET OFFICE.
  2. Žádáme, aby při plánovaných odchodech učitelů, byl prokazatelně brán zřetel i na názory žáků a rodičů - zákonných zástupců dětí.

Prostřednictvím této petice usilujeme o vyvolání jednání zřizovatelů školy o našich požadavcích. Věříme, že naše argumenty budou důsledně a s vážností brány v potaz.

 

Přikládám k petici odkaz na dotazník spokojenosti s výukou učitele Mgr. Jana Štefka, určený jak pro zákonné zástupce, tak i žáky SOŠ NET OFFICE. 
Odkaz na dotazník pro žáky: https://forms.gle/Y8LR6JAwK9vopFXg6
Odkaz na dotazník pro zákonné zástupce: https://forms.gle/ZdtVkrT2RSARizFV7

 

S pozdravem Mgr. Jitka Baronová, autor petice. 

Mgr. Jitka Baronová

Dětmarovice 1248

Dětmarovice 735 71

 


Mgr. Jitka Baronová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Jitka Baronová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...