Petice proti výměně třídní učitelky třídy 2.C ZŠ pol. 3

My, níže podepsaní rodiče tímto nesouhlasíme s odchodem paní Mgr. Jany Chládkové z pozice třídní učitelky 2.C. Současně se domníváme, že je velmi nešťastné dosazení na její pozici právě paní Mgr. Peckovou.

Spolupráce s paní učitelkou Chládkovou je pro děti velkým přínosem. Děti mají paní učitelku velmi rády, rády plní zadané úkoly.  A i my rodiče kladně hodnotíme její přístup k našim dětem a to nejen z profesionálního, ale především lidského hlediska, které je v dnešní době velmi vzácné.

Mrzí nás, že jsme nebyli vedením školy o této skutečnosti informováni a nedostali možnost se k celé záležitosti vyjádřit. Proto Vás touto cestou prosíme o objasnění vzniklé situace.

Žádáme tedy ještě jednou o zvážení, zda je opravdu nutné, tento fungující kolektiv „rozbít“.  Je skutečně nezbytné, aby děti, které se doposud do školy a na svou paní učitelku těšily, byly najednou nešťastné a utrápené?


Rodiče žáků 2.C    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Rodiče žáků 2.C, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...