Petice proti větrným elektrárnám u Blaníku - Nechceme větrníky nad Blaníkem

blaník_MK1.jpeg1. Nesouhlasíme se záměrem na výstavbu větrných elektráren u Blaníku v městysu Načeradec, který je popsán níže.

Žádáme zastupitelstvo městysu Načeradec, aby v mezích své působnosti na svém zasedání 

a) projednalo uvedený záměr,

b) vyjádřilo s ním nesouhlas v jakékoli jeho podobě, včetně nesouhlasu s jakoukoli změnou územního plánu městysu Načeradec, která by ho umožnila nebo usnadnila, a

c)umožnilo radě a starostovi městysu Načeradec tento nesouhlas aktivně prosazovat ve všech správních i soudních řízeních, postupech nebo jednáních s orgány veřejné moci i fyzickými a právníckými osobami.

2. Předmětem této petice je záměr na výstavbu větrných elektráren v městysu Načeradec, okres Benešov,ve Středočeském kraji, na území ve vzdálenosti cca 5 km od hory Blaník. Záměr spočívá v těchto základních rysech:

a) výstavba 21 ocelových stožárů větrných elektráren o celkové výšce 150 metrů, včetně vrtulí,

b) výkon jedné elektrárny 2,35 MW,

c) vrtule s rotací až 16 otáček za minutu,

d) investory jsou dvě obchodní společnosti, majetkově nezávislé na místních obcích.

3. Podle našeho názoru je záměr v daném místě naprosto nevhodný a zásadně narušuje veřejné zájmy i kvalitu života obyvatel Načeradce i sousedních obcí. Domníváme se tak z těchto důvodů:

a) mohutné ocelové stožáry o celkové výšce 150 metrů by nevratně zničily harmonický ráz malebné středočeské krajiny Podblanicka s jeho jedinečnou dominantou legendární hory Blaník, neboť stožáry s vrtulemi by převyšovaly i samotný Blaník o několi desítek metrů,

b) záměr popírá smysl chráněné krajinné oblasti Blaník i oblíbené certifikované turistické oblasti Kraje blanických rytířů,

c) stožáry s rotujícími vrtulemi by měly tísnivý psychologický vliv na obyvatele městysu Načeradec i sousedních osad a obcí a rušily by je svým hlukem a vibracemi,

d) větrné elektrárny mají provozovat soukromé obchodní solečnosti, které jsou nezávislé na místních obcích, takže vyráběná elektřina by se dodávala na trh a nikoli přednostně obyvatelům dotčených obcí,

e) případný slíbený finanční příspěvek investorů dotčeným obcí nemůže uvedené nevratné škody vynahradit.

Za petiční výbor Jaroslav Zídek, Zdeněk Ctibor, Eva Albertová

 


Eva Albertová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Eva Albertová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...