Petice proti volnému pohybu psů ve Vítanově

Každý volně pobíhající pes i přesto, že je obvykle hodný, se za určitých okolností může pro své okolí stát nebezpečným. Stává se tak obvykle, jestliže se pes vyleká, vycítí nebezpečí, strach či bolest apod. Stejně tak i Vy se můžete v přítomnosti neznámého volně pobíhajícího psa cítit nepříjemně nebo dokonce v ohrožení, a to zejména jste-li senioři, matka s dětmi nebo dítě, popř. cyklista. Proto níže podepsaní občané žádáme o řešení této situace důsledným dodržováním obecně závazné vyhlášky Obce Vítanov číslo 4/2005 o podmínkách pobytu zvířat na veřejných prostranstvích. A to jak ze strany chovatelů zvířat, které jsou mimo jiné povinni mít zvířata (zejména psy) na veřejných prostranství na vodítku nebo psa opatřit náhubkem, tak i o zajištění patřičného dohledu a sankcí nad touto záležitostí, jak je uvedeno v oné vyhlášce, ze strany obce. 

 

 

 


Jiří Tláskal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jiří Tláskal, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...