Petice proti vnucenému zakrývání obličejů na veřejnosti.

Násilně vnucené zakrývání obličejů na veřejnosti představuje hrubé potlačení základní lidské individuality a je v přímém rozporu s principy svobodné občanské společnosti a elementární lidskosti vůbec.

Pod záminkou údajné ochrany před pandemií chřipky a s mohutnou mediální podporou se totalitní síly v naší společnosti snaží, a to relativně úspěšně, ponižovat a zmanipulovat naše občany a dovést je k absolutní poslušnosti ve velice blízké budoucnosti.

Násilně vnucené zakrývání obličejů na veřejnosti oslavuje metody a praktiky islámského státu, čínského komunistického režimu a dalších podobných  ideologií neslučitelných s našimi evropskými hodnotami.

Osoby se zakrytým obličejem nepatří před kamery.

Osoby propagující zakrývání obličejů na veřejnosti a s pomocí médií k tomu veřejnost nabádající, ať už z hlouposti nebo z osobního prospěchu, do budoucna důsledně bojkotovat.

Osoby, které prostředky sloužící k zakrývání obličejů exhibičně po domácku tvoří, často vlastní nemalé finanční prostředky, které by mohli věnovat na veřejně prospěšné účely, ale ony promyšleně upřednostňují vlastní osobní zviditelnění formou veřejné exhibice. 


Václav Pardus    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Václav Pardus, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...