Petice proti uzavírání středních škol pro rok 2020/2021

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Proti zavření škol ve školním roce 2020/2021

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana Prymulu, ministra zdravotnictví o neuzavírání středních škol, a to z důvodu toho, že studenti těchto škol potřebují kvalitní vzdělávání. Škola představuje důležitou platformu pro vzdělávání a setkávání se svými vrstevníky, toto je velmi důležité pro tvorbu kvalitních sociálních vazeb. Distanční výuka studenty nic nenaučí, to jsme si vyzkoušeli už na jaře. Potřebují praktickou výuku, především studenti zdravotnických a veterinárních škol. 

Většina lidí si neuvědomuje fakt, že covid-19 tady s námi zůstane už napořád a pokud si proti němu nevybudujeme imunitu, nic se nezmění. Je pravda, že někteří lidé zemřeli, ale nejednalo se vždy pouze o covid-19, měli i příznaky jiných onemocnění. Dále je také důležité říct, že covid-19 je laboratorně upravená nemoc za účelem snížení ekonomiky. 

Proto prosím všechny studenty a rodiče České republiky k podepsání této petice, pokud chcete aby: 

  • studenti měli právo normálního vzdělávacího programu
  • dostávali praktickou výuku
  • měli možnost přípravy na maturitní, či přijímací zkoušky
  • užívali si studentského života
  • osamostatnili se a byli připraveni na život po studiu

Musím poznamenat, že tuto petici zakládám jako student druhého ročníku, který byl od března na distanční výuce. Po návratu do školy mi došlo, že jsem se z distanční výuky vůbec nic nenaučila a teď mám obrovské problémy vše dohánět. Proto prosím myslete na budoucnost vašich dětí! Umíte si představit, jak by vás mohl v budoucnu operovat student bez pořádného studia a praxí? Jak by nakonec vypadala naše ekonomika?

Školy zavřené napořád zůstat nemohou!

Z výše uvedených důvodů žádáme o vytvoření diskuzní odborné platformy a projednání návrhu věnujícímu se ponechání otevření škol pro rok 2020/2021.

Děkujeme


Tereza Maderová    Kontaktujte autora petice