Petice proti umístění busty Karla Kryla v budově parlamentu ČR

Protestujeme proti plánovanému umístění bronzové busty Karla Kryla do budovy parlamentu České republiky. Je to zcela v rozporu s jeho snahou být na straně občanů a nikoli privilegovaných skupin, zejména té, jejíž působení velmi intenzivně a kriticky sledoval a komentoval. Odosobnění Karla Kryla prostřednictvím bronzových symbolů na podobných místech jen prohloubí odstup příštích generací. Pro Karla Kryla to nic pozitivního nepřinese, pouze krátkodobé zviditelnění iniciátorů této akce. Nesouhlasíme s tím, aby se osobnost Karla Kryla zneužívala pro osobní cíle několika jedinců. Žádáme, aby organizátoři akce zvolili jiné umístění busty, parlament ČR považujeme za jedno z nejméně vhodných míst pro instalaci této formy připomínky Karla Kryla. Naši političtí představitelé dosud ani zdaleka nedospěli do situace, kdy jejich spojení s Karlem Krylem nebude pro Karla Kryla ostudou. Nehledě na to, že právě v případě Karla Kryla je takovýto způsob ocenění jeho práce naprosto nešťastný.
Karla Kryla chápeme jako příklad toho, že je možné i přes vlastní prospěch ve formě popularity zůstat sám sebou a vyjadřovat se ke společenské situaci i přesto, že jsou Vám mocní více než nenakloněni. Mocní, kteří by se nyní mohli prostřednictvím busty zaštiťovat Krylovou morální autoritou, již svým počínáním bezpochyby poškodíte.


Vojtěch Klimt    Kontaktujte autora petice