Petice proti stavbě sběrného místa na pozemku č.2429/151 Plzeň-Valcha

Prostřednicvtvím této petice žádáme, aby na parcele 2429/151 v katastrálním území Plzeň Valcha NEBYLO vybudováno sběrné místo komunálního odpadu.

Důvodem je těsná blízkost bytových a rodinných domů, ve kterých se v souvislosti se stavbou značně sníží kvalita života kvůli emisím (zápach z bioodpadu, prach ze stavebních sutí nebezpečné odpady z domácností, hluk při manipulaci s konterjnery apod.).

Toto vše bude znepříjemňovat životní pohodu v bytech, domech a přilehlém okolí.

Dále se domníváme, že ani navazující komunikace není vhodná k vybudování sběrného místa na tomto pozemku.

Kvůli stavbě se bude muset pokácet část vzrostlých stromů, které tvoří přirozenou zvukovou, světelnou a větrnou bariéru a poskytují úkryt ptactvu, hmyzu a pernaté zvěři.

Navrhujeme pro sběrné místo vybrat jinou vhodnější lokalitu.


Společenství vlastníků bytových jednotek domů Špačková 236/2 a 237/4    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Společenství vlastníků bytových jednotek domů Špačková 236/2 a 237/4, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...