Petice proti snížení dotace města sportovnímu klubu AZ Havířov

                                                                                                                                                 V Havířově dne 2.12.2014

Vážení rodiče a příznivci havířovského hokeje,

donesla se ke mně informace o návrhu snížení dotace sportovním klubům, který se má projednávat na nejbližším veřejném zastupitelstvu (15.12.2014). Snížení dotace se má týkat všech sportovních klubů a v návrhu je snížení ve výši 5% z původních dotačních částek. Pro AZ Havířov to znamená snížení dotace o 500 tis. Kč, v rozdělení:  mínus 200 tis. mládeži a mínus 300 tis. mužům.

Bohužel ještě před volbami se hovořilo o možnosti budoucí výstavby nové ledové plochy, přestavbě druhé části šaten a dnes je situace taková, že budeme možná rádi, pokud nebude narušen dosavadní chod klubu a naše děti budou moci kvalitně a dostatečně trénovat, aniž by to nás (rodiče) finančně ruinovalo.

AZ Havířov převzal klub v žalostném stavu a usilovnou prací se povedlo hospodařit, již po několik let, s vyrovnaným rozpočtem, navrhované  snížení však situaci zcela mění. Možná nepůjde o snížení likvidační, ale výrazně naruší zajištění  podpory mládeže na dosavadní úrovni. Udržení 1. ligy A-mužstva se jeví za těchto podmínek také jako zcela nereálné.

Hokej a zvláště pak mládežnický, v Havířově tímto snížením určitě nezanikne, ovšem určitě se změní podmínky. Náklady rok od roku rostou a zcela jistě to nejvíce pocítíme my, rodiče, protože snížení dotace zákonitě povede ke zvýšení příspěvků a zavedení případných dalších plateb. Hokej se tak může stát méně dostupným sportem pro stávající i nově příchozí zájemce. Dosud se AZ těšil z velkého zájmu nově příchozích a oproti okolním klubům má mnohem početnější základnu a to jen díky nadstandartní péči, kterou klub dětem nabízí. Finanční dostupnost a kvalitní tréninky nejen na ledě, ale i suchá příprava, nová multifunkční tělocvična, mimohokejové vyžití, které trenéři svým svěřencům nabízí. Soustředění, turnaje, výlety, společné sledování zápasů, doprovodné akce. Trenéři věnují trénování na ledě i na suchu i samotnou přípravou tréninků mnoho času a v sezóně nemají volný víkend. Odvádí kvalitní a poctivou práci, díky níž se daří do tohoto sportu přivádět stále nové děti a stávající posouvat výkonnostně dál.

Nesouhlasím rovněž s argumentací, že klub jen nečinně sedí, žije z dotačních peněz a nesnaží se sám vyhledávat sponzory a nové zdroje příjmů. Vždyť jen v letošní sezóně různí sponzoři zajistili například kompletní sady dresů a štulpen, přispěli na pořízení sportovních softshellových bund pro dvě kompletní třídy a finančně pomohli dětem na cesty do Maďarska i Švédska.

Sehnat partnera, který by vstoupil do mládežnického hokeje je velmi těžké. Proto nahradit chybějící peníze v rozpočtu půjde jen těžce.

Nemělo by město spíše podporovat děti, které se rozhodly trávit svůj volný čas smysluplně, aktivně, sportem, který učí kázni, vůli, disciplíně, dává možnost dětem zapojit se v kolektivu, táhnout za jeden provaz, společně utřít slzy, když se prohraje a naopak se radovat, když se něco povede? Copak se děti u počítačů naučí vážit si společně vybudovaných hodnot, copak se tam naučí uznávat autority? Děti, které chtějí trávit volný čas jinak mají být trestány? Není lepší přitáhnout ty ostatní ke sportům, koníčkům a jiným aktivitám než věnovat posléze vysoké finanční prostředky na boj s kriminalitou mládeže?

A-tým to svou usilovnou prací, jednotou, chutí a srdíčkem dotáhl až do první ligy, kde rozhodně nedělá svému městu ostudu. Je to nejlepší motivační faktor pro naše děti a také podstatně větší lákadlo pro potenciální partnery. Hokej patří k TOP sportům v Havířově. Je to nejnavštěvovanější místo a jeho fanoušci jdou napříč všemi generacemi – od malých dětí sotva chodících až po seniory, kteří na zimáku strávili půl života.   

Myslím, že snížení dotace není dobrým řešením, protože uškodí především našim dětem a celému havířovskému hokeji a proto věřím, že najdu podporu dalších rodičů a společně vyjádříme svůj nesouhlas třeba podpisem pod tímto dopisem, který předložíme před samotným hlasováním zastupitelstvu.

 

Děkuji všem, kdo se nebojí vyjádřit svůj názor a podpořit dobrou věc.

 

Sportu zdar a hokeji zvlášť!

 

Pavel Kopčaj

Otec budoucího (snad) hokejisty

kopcaj@email.cz


Pavel Kopčaj    Kontaktujte autora petice