PETICE PROTI RUŠENÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ Z PŮSOBNOSTI OBCÍ

My, níže podepsaní občané, n e s o u h l a s í m e se záměrem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopadového vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k centralizaci státní moci. Obáváme se postupného vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany a také si vyžádá zbytečné přijetí množství nových státních úředníků, pronájem či výstavbu nových budov a bude tak mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpočty. Protestujeme proti netransparentnímu procesu přípravy takto zásadních změn, jenž ovládla jednostranná stavební lobby, a namítáme absenci odůvodněných analýz návrhu. Zjednodušit stavební řízení je správný záměr, lze je však provést i bez zásadních dopadů na výkon veřejné správy v naší zemi.


Sdružení místních samospráv České republiky    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Sdružení místních samospráv České republiky, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...