Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by poškodil životní prostředí a zdraví obyvatel Pankráce i panorama Prahy

2. Petice proti "Rezidenci Park Kavčí Hory"

Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by poškodil životní prostředí a zdraví obyvatel Pankráce i panorama Prahy

(navazuje na 1. Petici proti "Rezidenci Park Kavčí Hory" s 3.272 podpisy)

Důvody PROČ PODEPSAT: stručně, podrobně, sousedů kteří již podepsali, co jsme zařídili a co je nového

Rezidence_Park_Kavčí_hory_-_snímek_3D_modelu.jpg

Ano, ten malý čtverec uprostřed dole skutečně je naše oblíbené "Café Na půl cesty", vedle kterého se má tyčit 68 metrová věž RPKH. Nelíbí se Vám to? Podepište tuto petici !

Fotogalerie dalších úžasných vizualizací RPKH a zákresů do fotografií.

 

Žádáme Radu hl.m. Prahy a Zastupitelstvo Prahy, Radu MČ Praha 4 a Zastupitelstvo MČ Praha 4

aby odmítlo projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory a 8 paneláků = 13 objektů rezidenčního resortu (Central Group, arch. Josef Pleskot) v Praze 4 na Pankráci, Kvačích Horách, protože by poškodil životní prostředí, zdraví obyvatel Pankráce a znehodnotil unikátní panorama Prahy - památky zapsané na seznam přírodního a kulturního světového dědictví (WHC UNESCO).

Zásadně nesouhlasíme s navýšením kódu míry využití území "G" o DVA STUPNĚ na kód "I" (podnět ke změně ÚPn P108/2017), naopak žádáme o návrat k předchozí verzi "ležatých" housenek (projekt Hochtiefu).

Žádáme Radu a Zastupitelstvo Prahy, aby neschválilo navýšení kódu míry využití území ani na "I", ani na "H", dokud nebude známo rozhodnutí COM WHC UNESCO na základě závěrů mise, která byla v Praze v březnu 2019.

Požadujeme zpracovat posouzení EIA pro obě etapy projektu RPKH společně - ve smyslu stanoviska Veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky Šabatové), resp. jejího zástupce JUDr. Křečka viz ESO 482/2017/VOP.

Žádáme Radu a hl.m. Prahu, aby poctivě respektovala podmínky Úmluvy o ochraně světového přírodního a kulturního bohatství, které sama přijala žádostí o zápis Prahy na seznam památek světového dědictví WHC UNESCO.

Žádáme Radu a představitele hl.m. Prahy, aby objektivně a poctivě informovali o závěrech jednání se členy společné reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOSu, kteří v březnu 2019 přijeli do Prahy.

Požadujeme zpracovat posouzení projektu RPKH metodikou HIA (Heritage Impact Assessment) ICOMOS pro posouzení vlivu na památku světového dědictví.

Požadujeme zapracovat do projektu RPKH související připomínky Stanoviska ČNK (Českého národního komitétu) ICOMOS k Metropolitnímu plánu Prahy prof. Ing. arch. Akad. arch. Václava Girsy, prezidenta ČNK, vedoucího Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT Praha.

Požadujeme zapracovat do projektu RPKH Návrhy pro misi WHC UNESCO na základě Závěrů konzultace s prof. Ing. arch. Karlem Maierem, CSc. (CV na webu ČVUT)vedoucího Ateliéru Maier ("Make Pankrác great again"), vedoucího Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT Praha (Ústav na webu ČVUT), podrobnosti *)

Požadujeme revokovat usnesení Rady MČ Praha 4 ve věci podmínek výstavby Rezidence Park Kavčí Hory - doplnit tyto body:

7.​​ snížit ​​vlivy ​​celého ​​projektu ​Rezidence ​​Park ​​Kavčí ​​Hory ​​na ​​okolí ​​minimálně​​ o ​​polovinu.

8. projekt realizovat v půdorysu nového projektu Rezidence Park Kavčí Hory a při tom omezit výšku ​​staveb ​​na ​​úroveň ​​původního ​​záměru ​​Obytný ​​soubor ​​Kavčí ​​Hory (Hochtief) ​​tj. maximálně ​​7​​-​​8 ​​podlaží.

9.​​ projekt ​​realizovat ​​tak, ​​aby​ ​Praze ​​zůstal ​​zápis ​​v seznamu památek světového dědictví WHC ​​UNESCO.

10. zvýšit odstup záměru od hranice Centrálního parku tak, aby při výstavbě projektu nedošlo k narušení klidové zóny Centrálního parku stavebním hlukem a prachem a aby po zahájení provozu záměru nebyli jeho obyvatelé rušeni tradičními oblíbenými akcemi pořádanými mnoha subjekty a zůstal tak zachován jeho relaxační, sportovní a kulturní ráz.

Požadujeme zapracovat Požadavky na změnu projektu v souhrnném seznamu.

Podporujeme Společné vyjádření do řízení vedeného OST MČ Prahy 4 ve věci změny správních rozhodnutí pro předchozí projekt Obytný soubor Kavčí Hory (Hochtief) na rozhodnutí pro Rezidenci Park Kavčí Hory (Central Group) sp.zn.: P4/010687/19/OST/ FATU.

Petiční výbor 2. Petice proti RPKH:

Za Petiční výbor 1. petice proti RPKH, Alena Drápalová, předsedkyně

Za SOIP Praha 4, spolek, Vít Janoušek, místopředseda Rady

---------------

PROSÍME -> POTVRĎTE SVŮJ PODPIS V E-MAILU, KTERÝ VÁM PŘIJDE -> možná bude doručen jako "HROMADNÝ MAIL" nebo "SPAM" -> zkontrolujte je!

---------------

ZDE >>> prosíme PŘISPĚJTE Na Zdar 2. PETICE proti RPKH <<< ZDE

Prosíme Vás o příspěvek 200,- Kč na tisk, distribuci, propagaci a organizaci 2. Petice proti RPKH na transparentní účet Fio banky, č.ú.: 2401296921 / 2010, variabilní symbol 01.

QR_Platba_01_200_Kč_2._Petice_.png

ZDE >>> prosíme PŘISPĚJTE Na Zdar 2. PETICE proti RPKH <<< ZDE

---------------

*) Podrobnosti ke 2. petici na: https://sites.google.com/view/pankracka-plan/projekty/01-rpkh/druha-petice, v Oznámeních a Komentářích. Telefonické dotazy: +420603447140 (Po-Ne v denní době).

Oznámení o elektronické a písemné verzi této petice: https://www.petice24.com/a/223090?u=2613028


Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...