Petice proti prodeji budovy bývalé 1.ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 2013

Dne 10.6.2013 doporučila rada města zastupitelstvu města vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1. základní školy ve Žďáře nad Sázavou. Zastupitelstvo města dne 27.6.2013 záměr na prodej bývalé 1. základní školy ve Žďáře nad Sázavou schválilo.

My, níže podepsaní, protestujeme proti prodeji budovy bývalé 1. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Důvod protestu

Volené orgány města těmito rozhodnutími znevažují úsilí našich předků, kteří školu vybudovali za nelehkých podmínek. Volené orgány města tímto rozhodnutím dále poukazují na nezájem o rozvoj města Žďáru nad Sázavou ve prospěch svých obyvatel, neochotu komunikovat s občany takto důležité rozhodnutí a netransparentnost svých jednání.

Město by se nemělo zbavovat svého majetku, ale mělo by naopak hledat příležitosti pro jeho smysluplné využití, jehož výsledky povedou ke všeobecnému prospěchu občanů města a jeho rozvoji.

Odprodejem budovy bývalé 1. základní školy ve Žďáře nad Sázavou se město vystavuje značnému riziku, že se na náměstí bude nacházet další budova v dezolátním stavu.

I v případě prodeje budovy se město musí vážné zabývat budoucím smysluplným využitím této budovy, které by budoucí vlastník musel doložit. Smlouva ovšem řeší rizika pouze omezeně.

Požadavky petice

Vážení zastupitelé, vyzýváme Vás, abyste prodej budovy neschválili a tato zůstala nadále v majetku města Žďáru nad Sázavou a aby město našlo pro budovu smysluplné využití v zájmu občanů města.

Petiční výbor ve složení:

Ing. Martin Mrkos, Štursova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mgr. Zdeněk Navrátil, Okružní 78, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:

Ing. Martin Mrkos, Štursova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou

 


Žijeme Žďárem    Kontaktujte autora petice