Petice proti povinnému zřizování datových schránek fyzickým osobám

  Petice proti povinnému zřizování datových schránek podnikajícím fyzickým osobám


Vážení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

statisícům občanů zřídí stát proti jejich vůli k 1. 1. 2023 datové schránky a bude je pod pohrůžkou drakonických postihů nutit tyto schránky povinně používat! Důrazně protestujeme proti takovémuto nedekmokratickému jednání a žádáme tímto Vás, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, abyste nejpozději do 31. 12. 2022 uzákonili opět původní znění § 3 a § 4 odstavce 1, Zák. 300/2008 Sb. platné před změnou ze dne 1. 6. 2021. Původní znění zákona umožňuje zřízení datové schránky fyzických osob pouze na základě jejich osobní žádosti.

Nesouhlasíme s takovým jednáním státu, které by znemožnilo občanům svobodnou volbu způsobu, jakým bude probíhat komunikace mezí ním a státní správou. Dali jsme státu pro tuto komunikaci k dispozici adresu svého trvalého bydliště. Důrazně Vás tímto žádáme, zajistěte, aby stát užíval ke komunikaci tuto adresu! Nevnucujte nám násilně proti naší vůli jiné, např. digitální způsoby komunikace! Na takový nátlak nepřistoupíme. Jsme svobodní občané! Respektujte prosím naše práva.
Předem Vám za to děkujeme. Přijímáním zákonů omezujících možnosti svobodného rozhodování občanů byste významnou měrou rozdělovali a tím i destabilizovali společnost.

Budeme pečlivě sledovat Vaši reakci na naši žádost a v dalších volbách do Poslanecké sněmovny budeme volit takové politické strany a jejich představitele, kteří naší žádosti beze zbytku vyhoví.


--------------------------
Činnost poslanců a Poslanecké sněmovny:
- Poslanci PSP (seznam)
- Zákony navržené
- Zákony přijaté
- Hlasování poslanců

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji A. Kryl svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...