Petice proti postupu rektora

My, níže podepsaní členové akademické obce Univerzity Palackého, s nevolí hledíme na způsob, kterým rektorát realizuje vznik vysokoškolskéhoústavu CATRIN.Nestavíme se proti integraci výzkumných kapacit, trváme ale na respektováníakademické samosprávy.Nesouhlasíme s vyváděním majetku (budov, přístrojů, know how) z jakékoliv fakulty proti vůli jejího vedení a jejího akademického senátu.Domníváme se, že úspěch Univerzity je založen na síle, rozmanitosti astabilitě jejích fakult a žádáme rektora, aby neoslaboval fakulty nerespektováním rozhodnutíjejich vedení a jejich samosprávy.   


Michal Botur    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Botur, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...