Petice proti porušování zákona a Ústavy na jihočeských školách

Petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

Krajský úřad Jihočeského kraje a Zastupitelstvo Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ve Zlíně dne 22. 11. 2012

 

My, níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme s posledním děním na několika jihočeských školách, zejm. na Gymnáziu Třeboň, kde se uskutečňuje za přihlížení nebo dokonce podpory některých učitelů a vedení školy politická agitace namířená proti obsazení postu radního Jihočeského kraje nějakou osobou kvůli její politické příslušnosti nebo kvůli politické straně, za kterou byla tato osoba zvolena v demokratických volbách do krajského zastupitelstva.

Výše uvedené je hrubým porušováním § 32 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., který mj. zakazuje propagaci politických stran a hnutí ve školách a školských zařízeních, přičemž toto ustanovení nespecifikuje propagaci pozitivní nebo negativní, ani se neomezuje na učitele nebo žáky.

Závažnost dění je o to horší, že zmíněná politická agitace směřuje k porušování Ústavy České republiky, konkrétně jejího čl. 6, který říká, že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.

Jelikož považujeme organizování politických akcí na školách, kde studují i jedenáctileté děti, za bezprecedentní útok proti základním demokratickým principům této země, žádáme tímto Krajský úřad Jihočeského kraje o rychlé a důsledné prošetření věci a potrestání zjištěných viníků.

Dále žádáme Zastupitelstvo Jihočeského kraje, aby se nenechalo shora uvedenými nedemokratickými tlaky ovlivnit a trvalo na obsazení postů v Radě Jihočeského kraje osobami v souladu s jejich odbornou kompetencí a s vůlí voličů, která byla vyjádřena ve svobodných volbách.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Petice je uzavřena

Děkuji tímto všem signatářům za podporu, diskutujícím za jejich názory, některým z nich také za projevenou trpělivost s ostatními.

Text petice a seznam signatářů bude předán Jihočeskému kraji jako doplněk k mému podání, které jsem v příslušné věci učinil dne 17. listopadu. Jihočeský kraj bude také požádán o předání petice Školské inspekci, které můj podnět 3. 12. postoupil.

Zároveň s předáním petice předám Jihočeskému kraji také seznam nových důkazů, které v mezidobí přinesla média.

--Vojtěch Straka

 

 

 


Vojtěch Straka, absolvent Gymnázia Třeboň, profesí manažer logistiky, není a nikdy nebyl členem žádn    Kontaktujte autora petice