Petice proti porušování základních práv a svobod jednotlivce a proti omezování volného výkonu obchodní činnosti v rámci opatření přijímých vládou ČR proti šíření viru Covid-19

Cílem této petice je zrušení všech opatření přijatých v boji proti pandemii Covid-19, která porušují osobní svobodu a práva jednotlivce a omezují volný výkon obchodní činnosti -


1. Opatření, porušující svobodu jednotlivce:


-zákaz opustit místo bydliště /ubytování, s výjimkou stanovených a odůvodněných případů, v době stanovené místním výnosem nebo jiným místním či obecným předpisem ( zákaz volného pohybu osob)


-uzavření státní hranice nebo omezení překročení hranice podmínkou předložení negativního virologického testu nebo jinou podobnou podmínkou, a to jak pro občany ČR, tak pro cizince, v obou směrech


- povinné nošení ochranné roušky na ústech a nosu na veřejných místech, zejména venku
2. Opatření omezují volný výkon obchodní činnosti:


- povinné uzavírání obchodů určitého typu, restaurací a barů, divadel, kin apod. nebo opatření, která znesnadňují jejich smysluplné ekonomické fungování nebo ztěžují jejich návštěvy / používání jejich zákazníky (povinné večerní zavírání, omezení počtu osob uvnitř, ...)


Naším cílem je, aby uvedená opatření byla zrušena vládou a orgány místní správy v celé zemi. Jejich zrušení má za cíl snížit psychickou frustraci obyvatelstva a zabránit ekonomickým škodám způsobeným těmito nepřiměřenými a nesmyslnými opatřeními přijatými ve stavu nouze, a tedy v rozporu s principy fungování demokratické společnosti, a to bez jakékoli veřejné diskuze 

 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martin Vana, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...